Quảng Nam:

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Trưởng phòng TN&MT thành phố Hội An vì chậm giải quyết khiếu nại của dân

Thứ năm, 11/01/2024 10:00
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký Công văn số 166/UBND-TD về việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại của công dân.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hội An, các cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ tham mưu thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Ng. M. T để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo việc thi hành Luật Khiếu nại năm 2011 đúng quy định của pháp luật.

Các cá nhân, tập thể có liên quan báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND thành phố Hội An trong việc thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 03/BC-TTT ngày 04/01/2024 về việc kiểm tra việc chấp hành của Chủ tịch UBND thành phố Hội An trong thụ lý, giải quyết đối với khiếu nại của ông Ng. M. T. Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý việc khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại của ông Ng. M. T với nội dung như sau: Vụ việc khiếu nại của ông Ng. M. T đã được Chủ tịch UBND thành phố Hội An giải quyết lần đầu tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 26/12/2023. Trường hợp ông Ng. M. T không đồng ý thì thực hiện khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật. Do đó, trường hợp ông Ng. M. T khiếu nại lần hai, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Ng. M. T theo thẩm quyền. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và các cá nhân liên quan./.

Thanh Nhung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra