10 năm đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại Quảng Bình

Thứ ba, 29/08/2023 11:15
(ThanhtraVietNam) - Ngay từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (GDĐT) từ năm học 2013-2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã nghiêm túc triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Qua 10 năm thực hiện, công tác này đã đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả tích cực trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên.

Nội dung PCTN đưa vào giảng dạy trong cơ sở giáo dục từ năm học 2013-2014

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở GDĐT từ năm học 2013-2014 và các kế hoạch về nội dung này của Thanh tra Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở GDĐT thực hiện.

Đồng thời, cử cán bộ cốt cán tham dự các lớp tập huấn đưa nội dung PCTN vào giảng dạy trong các cơ sở GDĐT do Thanh tra Chính phủ, Bộ GDĐT tổ chức; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho Hiệu trưởng, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục pháp luật các cơ sở GDĐT. 

Tại trường Đại học Quảng Bình, một trong những điểm mới của nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác PCTN, tiêu cực bắt đầu từ năm học 2023-2024 là đưa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong nội dung giảng dạy cho sinh viên. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, ý thức cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Với tinh thần đó, Nhà trường đã yêu cầu tất cả các khoa, viện nghiên cứu lựa chọn các học phần trong chương trình đào tạo do mình quản lý để tích hợp, lồng ghép nội dung PCTN với thời lượng ít nhất là 5 tiết.

Đối với các trường trung học phổ thông (THPT), nội dung PCTN được đưa vào giảng dạy từ học kỳ II năm học 2013-2014 thông qua việc tích hợp, lồng ghép vào môn Giáo dục công dân với thời lượng 6 tiết/năm học (được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12).

Đối với các trường chuyên nghiệp, gồm: Trường Trung cấp Kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình nay là Trường Cao đẳng Công Nông nghiệp Quảng Bình, nội dung PCTN được xây dựng trong Chương trình học phần Giáo dục pháp luật trong trường trung cấp chuyên nghiệp với thời lượng 04 tiết (3 tiết lý thuyết, 1 tiết xêmina) và tổ chức thi hết học phần vào cuối kỳ (trong đó có nội dung PCTN). Trường Cao đẳng Y tế, nội dung PCTN được giảng dạy trong môn Pháp luật trong chương trình chính khóa đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng; thời điểm thực hiện theo trung cấp chuyên nghiệp là 04 tiết; thời điểm thực hiện theo giáo dục nghề nghiệp là 2 tiết.

Riêng đối với Trường Đại học Quảng Bình, các chương trình đào tạo chuyên về luật, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào học phần Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc học phần bắt buộc khác (pháp luật về PCTN) phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu. Đối với các chương trình đào tạo không chuyên về luật, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào học phần Pháp luật đại cương hoặc học phần bắt buộc khác phù hợp với thời lượng 5 tiết.

Bên cạnh đó, Nhà trường giao cho Khoa Lý luận Chính trị (nay là Khoa Luật) trong việc tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg. Có hình thức chủ động, tích cực trong việc tham khảo các tài liệu chính thống của địa phương để phục vụ cho việc giảng dạy PCTN. Chủ động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về PCTN cho giảng viên; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi về nội dung - phương pháp giảng dạy nội dung PCTN đạt hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức trong hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Ngoài việc thực hiện nội dung giáo dục PCTN trong chương trình chính khóa, các trường THPT, trung cấp, chuyên nghiệp tỉnh Quảng Bình còn lựa chọn nội dung PCTN vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học với một số hình thức, như: Báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, lồng ghép nội dung PCTN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN trên trang thông tin điện tử của trường... Kết hợp đưa nội dung PCTN với việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa, nguồn: baoquangbinh.vn) 

Tiếp tục lên kế hoạch đưa nội dung PCTN vào giảng dạy trong trường học

Từ thực tiễn triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 10 năm qua, thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên thông qua việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg. Quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục về PCTN tại các cơ sở GDĐT. Chỉ đạo quyết liệt và có biện pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở GDĐT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại cơ sở GDĐT. Cập nhật kịp thời các văn bản mới liên quan đến công tác đưa Luật PCTN vào giảng dạy để triển khai có hiệu quả trong công tác PCTN.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tổ chức đưa nội dung PCTN vào giảng dạy nhằm đánh giá toàn diện về thực trạng triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg để có kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế địa phương và đơn vị.

Chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về PCTN cho giáo viên, giảng viên; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi về nội dung - phương pháp giảng dạy nội dung PCTN đạt hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức trong hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Ngoài ra, thực hiện biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg với hình thức phù hợp.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra