Bình Thuận: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 31/10/2023 15:28
(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng năm 2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCTN, TC. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành mới 331 văn bản và sửa đổi, bổ sung 3 văn bản để triển khai thực hiện công tác PCTN, TC ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua đó, các giải pháp PCTN, TC tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, thường xuyên tự kiểm tra nội bộ để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

UBND tỉnh đã tổ chức 169 lớp với 12.066 lượt người tham dự. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương, của tổ chức đảng, đoàn thể; phát hành 1.554 tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì hộp thư góp ý, chuyên mục góp ý trên trang thông tin điện tử để tổ chức và công dân tham gia ý kiến, cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác PCTN, TC, góp phần tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ CBCCVC, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Một cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận (ảnh: Quốc Cường)  

Trong kỳ, các đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, chuyển địa bàn và chức danh công tác CBCC theo quy định pháp luật. Toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác 249 CBCCVC nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 17/1/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và thành lập tổ kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập tại 10 đơn vị, địa phương và 72 cá nhân. Kết quả xác minh, đã ban hành 10 kết luận với 10 tổ chức liên quan kết quả triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; ban hành 72 kết luận đối với 72 cá nhân được chọn xác minh năm 2022.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tiến hành 53 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 45 cuộc thanh tra theo kế hoạch (có 15 cuộc thanh tra trách nhiệm về công tác PCTNTC) và 8 cuộc thanh tra đột xuất. Ngoài ra, tiến hành 1.136 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành 31 kết luận thanh tra hành chính và 1.341 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm trong quản lý kinh tế hơn 26 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,9 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 16 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm nhiều tập thể và cá nhân. Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền 6 vụ; đã thu hồi hơn 9,7 tỷ đồng và đã thu số tiền xử lý khác 707 triệu đồng, kiểm điểm trách nhiệm 22 tập thể và 43 cá nhân.

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và UBND tỉnh về công tác PCTN, TC, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao trong CBCCVC, đảng viên và nhân dân về PCTN, TC.

Thủ trưởng các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra về PCTN, TC, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra