Thanh tra Chính phủ:

Công khai bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên 30 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

Thứ tư, 05/10/2022 13:00
(ThanhtraVietNam) - Sáng ngày 5/10, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các đơn vị có liên quan, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì Hội nghị Bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh: Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tham nhũng từng bước được kiềm chế và đẩy lùi.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam. Ảnh: K. Dung 

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp về phòng, chống tham nhũng, xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra để phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Chương trình bốc thăm hôm nay nằm trong nội dung thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020, Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2020 của Ban Chấp hành Trung ương và Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1665/KH-TTCP ngày 22/9/2022 về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, trong đó tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên đối với 30 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các đơn vị ký biên bản về kết quả bốc thăm. Ảnh: K. Dung

Đây là năm đầu tiên Thanh tra Chính phủ nói riêng và các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập nói chung thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn nhằm đánh giá chính xác, trung thực rõ ràng của ban kê khai và nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình.

Theo quy định của Nghị định 130, việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính. Tuy nhiên, do việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn đang triển khai thực hiện nên Thanh tra Chính phủ sử dụng hình thức bốc thăm.

Chương trình bốc thăm đã được Thanh tra Chính phủ chủ trì thực hiện khách quan trước sự chứng kiến của các đại biểu có mặt, thể hiện tinh thần công khai, minh bạch trong lựa chọn người được kiểm soát tài sản, thu nhập.

Kết quả bốc thăm tại Hội nghị được thể hiện như sau: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 03 người, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 03 người, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 03 người, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 03 người, Bộ Xây dựng 05 người, Bộ Tài nguyên và Môi trường 05 người, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 08 người.

Theo Kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện ngay việc xác minh tài sản, thu nhập đối với những người được lựa chọn ngẫu nhiên trên vào tháng 11,12/2022./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra