Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Hậu Giang

Thứ bảy, 24/12/2022 07:49
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cùng đoàn công tác làm việc tại tỉnh Hậu Giang.

 

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, do đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân tích cực tham gia, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Cạnh đó, tỉnh còn thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, các vi phạm quy định về quản lý tài chính, kinh tế và một số lĩnh vực nhạy cảm khác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy tốt vai trò làm đầu mối trong công tác phối hợp các cơ quan khối nội chính tỉnh và địa phương tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Theo đó, ông Đỗ Văn Chiến đã đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong thời gian qua, trong đó phòng ngừa, giải quyết dứt điểm hành vi vi phạm có vai trò rất quan trọng.

Để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu, tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngoài xử lý nghiêm thì cũng cần chú ý điều chuyển công tác đối với những trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh cần xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và có sự phân công cụ thể, rõ ràng, phù hợp; rà soát, chỉ đạo chặt chẽ về sử dụng đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh; cần nghiên cứu và có biện pháp ngăn chặn tội phạm sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng cấm hoạt động trên địa bàn./.

CTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra