Một số kết quả sau 10 năm đưa phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại Lào Cai

Thứ năm, 31/08/2023 09:15
(ThanhtraVietNam) - Sau 10 năm đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các Trường THPT từ năm học 2013-2014 đến năm học 2022-2023 ở Lào Cai theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận.

Kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy  

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai (GD&ĐT) có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó có Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN), Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ,...

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của ngành GD&ĐT Lào Cai thể hiện trên nhiều mặt công tác. Cụ thể, theo báo cáo, Sở GD&ĐT đã tích cực, chủ động thực hiện phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến các cơ sở giáo dục: Chỉ thị số 10/CT-TTg  về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 5571/BGDĐTTTr ngày 13/8/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 - 2014; Thông báo số 1231/TB-BGDĐT ngày 30/9/2013 của BGD&ĐT về Thông báo kết quả Hội thảo quốc gia về giáo dục đạo đức-công dân (GDĐĐ-CD) trong giáo dục phổ thông Việt Nam; các công văn của cấp có thẩm quyền về việc đưa nội dung PCTN trong dạy môn GDCD cấp THPT…

Trong chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị, Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch 85/KH-SGD&ĐT ngày 24/5/2016 về việc thực hiện Đề án số 18 và nhiều công văn về việc nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục PCTN trong trường Trung học phổ thông (THPT); Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các Trường THPT vào các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm, từ năm học 2013-2014 đến nay.

leftcenterrightdel
 Giảng dạy về nội dung PCTN trong trường THPT. Ảnh minh họa: ITN

Linh hoạt, hiệu quả trong giảng dạy

Thực tế, các Trường THPT đã nghiêm túc triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật PCTN, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng vào quy chế cơ quan, áp dụng vào đánh giá thi đua theo quy định. Trong thời gian qua, nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về PCTN được nâng lên rõ rệt, đặc biệt đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong công tác này.

Cùng với đó, các công tác: Xây dựng tài liệu giảng dạy cho các cấp học và công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên; tổ chức giảng dạy; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Sở GD&ĐT cũng được triển khai tích cực, đem lại kết quả.

Giáo viên các môn học và các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức liêm chính và pháp luật về PCTN trong dạy học, tổ chức giáo dục (giáo viên thiết kế trong giáo án và sử dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, hiệu quả). Nội dung dạy tích hợp để soạn giáo án theo từng bài môn GDCD lớp 10, 11, 12 đính kèm văn bản số 1738/SGD&ĐT-GDTrH ngày 23/12/2013 của Sở GD&ĐT. Nội dung soạn giáo án tích hợp được các giáo viên cốt cán môn GDCD cấp THPT tập huấn vào hè mỗi năm học.

Cùng với đó, các hoạt động ngoại khóa có nội dung giáo dục PCTN được tổ chức để giáo dục ý thức công dân (Tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị lựa chọn đưa nội dung giáo dục PCTN vào các hoạt động ngoại khóa với một số hình thức như: Báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật PCTN, lồng ghép nội dung giáo dục PCTN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN trên trang thông tin điện tử của nhà trường,…).

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT, từ năm học 2013-2014: Mỗi khối 10, 11, 12 môn GDCD dạy 2 bài/khối, số tiết không quy định mà tích hợp vào bài dạy với yêu cầu không tăng tiết dạy của môn GDCD, không gây quá tải cho học sinh. Riêng năm học 2022-2023, chỉ còn dạy nội dung này với khối 11, 12 (khối 10 học theo CTGDPT2018). Số lượng giáo viên giảng dạy nội dung PCTN: Tổng số có 420 giáo viên (GV), trong đó ít nhất từ 31 GV tới nhiều nhất là 48 GV.

Tại các Trường THPT, các giáo viên dạy môn GDCD đã có đầy đủ các giáo án môn GDCD có nội dung tích hợp PCTN theo yêu cầu; các nội dung tích hợp được thể hiện rõ trong thiết kế giáo án lên lớp của giáo viên. Việc dạy học tích hợp nội dung PCTN vào các bộ môn theo quy định được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 100% số giáo án có nội dung tích hợp được thực hiện, qua kiểm tra cho thấy không có trường hợp sai phạm trong nội dung này.

Giáo án soạn đầy đủ các nội dung tích hợp về PCTN (đã tổ chức cho thảo luận trong tổ, nhóm bộ môn và thống nhất đưa nội dung tích hợp vào một số bài trong chương trình GDCD. Cụ thể: Lớp 10 bài 10, 11; Lớp 11: Bài 9, 10; Lớp 12 bài 2, 3, 4, 7).

Các trường đã tiến hành buổi tuyên truyền phổ biến tài liệu về PCTN tiến hành vào giờ chào cờ, sinh hoạt tập thể của thứ 2, thứ 7 trong năm các năm học. Đã thực hiện tổ chức các hoạt động ngoại khóa có nội dung PCTN để giáo dục ý thức công dân cho học sinh.

Cùng với việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân, Sở GD&ĐT cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện đưa nội dung PCTN vào các cơ sở giáo dục. Theo thống kê, đã có tổng số có 14 cuộc thanh tra từ năm học 2013-2014 đến năm học 2022-2023. Hàng năm công tác kiểm tra đánh giá mỗi năm 01 cuộc, lồng ghép trong nội dung kiểm tra đánh giá cuối năm đối với môn học.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc đưa nội dung giảng dạy PCTN vào trường học

Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới cần tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các Trường THPT; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục về việc thực hiện đưa nội dung giảng dạy PCTN vào trường học,...

Sở GD&ĐT cũng kiến nghị, điều chỉnh hướng dẫn dạy PCTN cấp THPT theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 để phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bố trí kinh phí cho các trường THPT để thực hiện nội dung PCTN vào giảng dạy ngoài chi thường xuyên của các nhà trường./.

 

 

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra