Đà Nẵng:

Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 17/11/2023 06:13
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN được phát huy; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ đã góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tham nhũng.

Chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật còn sơ sở

Để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, UBND thành phố Đà Nẵng tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về PCTN, tiêu cực. 9 tháng đầu năm 2023, UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đã ban hành mới 205 văn bản để triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành thường xuyên kiểm tra, rà soát, đối chiếu những quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng nhằm tham mưu, đề xuất UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đặc biệt, ngày 05/9/2023, UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện tại đơn vị.

Đối với hoạt động thanh tra, bên cạnh việc phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm còn chú trọng phát hiện, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật còn sơ hở, bất cập, chưa phù hợp thực tiễn, là cơ hội để phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN được thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh. Cùng với việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, UBND Thành phố đã lồng ghép nội dung pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức. Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố tiếp tục nâng cao công tác giảng dạy về nội dung PCTN theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 9 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 323 lớp tuyên truyền pháp luật PCTN cho trên 9,4 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham dự.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: danang.gov.vn)

Xử lý kỷ luật 3 trường hợp nhận quà trái quy định

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện tương đối nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở với những hình thức phù hợp; xây dựng, ban hành và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Đối với việc thực hiện quy định về tặng quà và nhận quà tặng, năm 2022, có 3 trường hợp nhận quà trái quy định bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố phát hiện và đã nộp lại quà tặng giá trị 76,1 triệu đồng. Theo đó, cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 trường hợp. Điều này cho thấy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố về tặng quà và nhận quà tặng.

Về thanh toán không dùng tiền mặt, UBND Thành phố đã phối hợp với VNPT để triển khai tích hợp biên lai điện tử vào Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Để tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các ngân hàng tuyên truyền, hướng dẫn việc thanh toán không dùng tiền mặt cho phụ huynh học sinh để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp; khuyến khích phụ huynh thực hiện thanh toán học phí thông qua các ứng dụng công nghệ… góp phần thay đổi thói quen trong việc sử dụng tiền mặt của phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; công tác cải cách hành chính; thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, qua công tác thanh tra, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã chuyển 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra Công an Thành phố để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. Tổng số vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của UBND Thành phố là 07 vụ/22 bị can, trong đó khởi tố mới 05 vụ/04 bị can; 02 vụ/08 bị can đã được xét xử.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Tại Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí. Tiếp tục triển khai việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục về công tác PCTN; phát huy vai trò trực tiếp phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí thông qua các tin, bài, phóng sự.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN các cấp tiếp tục tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về PCTN, lãng phí và các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ; tài chính công; chính sách xã hội, bảo hiểm, doanh nghiệp…

Từ đầu năm 2023 đến nay, các Ban Thanh tra nhân dân đã tập trung giám sát một số hoạt động, như: Việc hỗ trợ Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; việc tuyển quân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; việc thu các khoản ngân sách nhà nước và các khoản thu vận động trong Nhân dân, công khai các thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban MTTQVN quận, huyện, phường, xã đã triển khai hướng dẫn các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình công tác giám sát đầu tư cộng đồng. Mặt khác, đề nghị chính quyền các phường, xã cung cấp thông tin các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để theo dõi, giám sát./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra