Thanh tra Bộ GTVT:

Chủ động triển khai hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thứ năm, 11/07/2024 16:16
(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng đầu năm 2024, công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những nội dung mang tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm.

Cụ thể, về triển khai các cuộc thanh tra hành chính, Thanh tra Bộ đã thực hiện 8 cuộc trong đó có 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 2 cuộc thanh tra đột xuất. Qua đó đã ban hành 4 kết luận thanh tra. Phát hiện vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng vốn chủ sở hữu không hiệu quả, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đơn tố cáo; chi quyết toán nhiên liệu hàng hải; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; công tác quản lý, sử dụng tài sản công; công tác quản lý thực hiện thu, chi tài chính; phân bổ và sử dụng các quỹ; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; công tác lựa chọn nhà thầu, công tác lập, thẩm định, phê duyệt BVTC, dự toán, chỉ dẫn kỹ thuật, thí nghiệm vật liệu.

Kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước với số tiền gần 2 tỷ, giảm trừ thanh toán với số tiền 84,09 triệu đồng, xử lý khác với số tiền hơn 6,12 tỷ đồng. Xử lý hành chính đối với 33 tổ chức và các cá nhân có liên quan, chuyển thông tin vụ việc liên quan tới cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel
6 tháng đầu năm 2024, lực lượng thanh tra giao thông chuyên ngành trên cả nước
đã thực hiện 20.620 cuộc thanh tra, kiểm tra
  (ảnh Thanh tra Bộ GTVT)

Cùng với đó là kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra

Thanh tra Bộ cũng đã đôn đốc thực hiện và triển khai 02 Tổ kiểm tra, đôn đốc thực hiện KLTT; ban hành thông báo kết thúc việc theo dõi 08 KLTT; thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 196 tỷ đồng...

Về triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong nửa đầu năm 2024, Thanh tra Bộ GTVT đã thực hiện 10 cuộc thanh tra. Trong đó có 08 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 01 cuộc kiểm tra đột xuất từ kỳ trước chuyển sang và 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Theo thống kê đã có 05 cuộc thanh tra, kiểm tra đã có kết luận thanh tra và tham mưu Bộ trưởng có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan sau kiểm tra; 04 cuộc kết thúc thanh tra tại đơn vị và đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra.

Ngoài ra, theo thống kê, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024, các Cục quản lý chuyên ngành và Thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện 20.620 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 10.156 vụ với số tiền xử phạt trên 55 tỷ đồng; tạm giữ 18 ô tô; đình chỉ hoạt động 11 bến và 137 phương tiện thủy nội địa; giám sát 320 kỳ sát hạch lái xe ô tô và 371 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là về công tác quản lý chuyên ngành về đường thủy, đường sắt, đường bộ; hàng hải; hàng không; kiểm định ATKT&BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe…

Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi về ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ với số tiền gần 26 tỷ đồng; yêu cầu xử phạt hành chính đối với 17 đăng kiểm viên và 04 Trung tâm đăng kiểm có vi phạm trong hoạt động kiểm định theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; xử lý vi phạm đối với 03 trung tâm đăng kiểm có vi phạm theo Nghị định số 139/2020/NĐ-CP. Cùng với đó là kiến nghị thu hồi 05 Giấy chứng nhận ATKT&BVMT phương tiện thủy nội địa đã cấp, 01 đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định phương tiện thủy không phù hợp với thẩm quyền và trong khu vực được giao.

Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi GCN đăng kiểm viên đối với 04 đăng kiểm viên thuộc 12 đơn vị đăng kiểm thủy nội địa; kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 04 cảng vụ hàng hải, 18 đơn vị kinh doanh dịch vụ lai dắt;  tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan sau kiểm tra…

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ GTVT, trong những tháng đầu năm, công tác tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2024 của thanh tra bộ đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và đảm bảo linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tiễn. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những nội dung mang tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm. Phương thức tiến hành thanh tra, kiểm tra được áp dụng khoa học công nghệ.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và các nhiệm vụ  được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ giao, trong đó tập trung triển khai hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt và một số đoàn kiểm tra đột xuất do Lãnh đạo Bộ giao.

Tiếp tục tăng cường đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra do Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành; Triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo kế hoạch kiểm tra được phê duyệt;

Tham mưu xây dựng định hướng công tác thanh tra ngành GTVT, kế hoạch thanh tra năm 2025 của Bộ GTVT theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra