Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kế hoạch thanh tra 2023 đúng ngày 25/11

Thứ ba, 29/11/2022 11:31
(ThanhtraVietNam) – Căn cứ Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, ngày 25/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 theo đề nghị của Thanh tra tỉnh này.

Chánh Thanh tra tỉnh trình kế hoạch thanh tra vào ngày 16/11

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đã phê duyệt, thực hiện các cuộc thanh tra đảm bảo nội dung và thời gian thanh tra theo quy định và định kỳ báo cáo về tiến độ, kết quả các cuộc thanh tra.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị được thanh tra về nội dung, thời gian tiến hành thanh tra.

leftcenterrightdel
 Theo quy định, việc phê duyệt kế hoạch thanh tra Chủ tịch UBND cấp tỉnhphải được thực hiện bằng văn bản. Ảnh: NT

Trước đó, vào ngày 16/11/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Nam đã ký tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch công tác thanh tra năm 2023.

Kế hoạch này được xây dựng theo quy định của Luật Thanh tra; theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại công văn số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022; theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh chính trị của địa phương.

Theo đó, công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng, chương trình công tác năm 2023 của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung vào các ngành, lĩnh vực, đơn vị có dấu hiệu vi phạm, được dư luận xã hội quan tâm, phản ánh các tiêu cự, tham nhũng và phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Kế hoạch nêu rõ nội dung của các công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm một số sở, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư; việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và quản lý đầu tư xây dựng của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Chậm nhất 25/11, Chủ tịch UBND tỉnh phải phê duyệt kế hoạch

Điều 36 Luật Thanh tra hiện hành đã quy định khá chi tiết về thời hạn xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

Theo đó, kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ được xây dựng dựa vào Định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ; yêu cầu công tác quản lý nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội hàng năm của các bộ, ngành, địa phương; các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tải trên báo chí hoặc dư luận xã hội quan tâm…Các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu; dự kiến đơn vị sẽ thanh tra để đơn vị chủ trì chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hoàn chỉnh dự thảo, xin ý kiến các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và trình Tổng Thanh tra Chính phủ ký ban hành chậm nhất vào 10/11.

Chậm nhất 15/11 hằng năm, Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ Định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của UBND cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào 25/11.

Chậm nhất vào 5/12 hằng năm, Chánh Thanh tra sở, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở, Chánh Thanh tra huyện căn cứ vào kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, tỉnh và yêu cầu công tác quản lý của sở, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra, UBND cấp huyện trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào 15/12.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 36 Luật Thanh tra quy định các kế hoạch thanh tra sau khi được phê duyệt phải được gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức liên quan.

Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra bộ, tỉnh căn cứ quy định của Thông tư này hướng dẫn chi tiết việc xây dựng kế hoạch thanh tra trong phạm vi quản lý của cơ quan mình.

Cụ thể, việc xây dựng kế hoạch thanh tra phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của các cơ quan nhà nước cấp trên; yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, lĩnh vực. Bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; khả thi, tiết kiệm nguồn lực thực hiện.

Nội dung kế hoạch thanh tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu thanh tra; phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thanh tra...

Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh gửi về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra huyện, sở gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày được phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh kiểm tra việc xây dựng, thực hiện của Thanh tra huyện, Thanh tra sở. Thanh tra sở kiểm tra việc xây dựng, thực hiện KHTT của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở./.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra