Hưng Yên:

Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex phải nộp hơn 31 triệu đồng qua thanh tra

Thứ năm, 14/09/2023 14:39
(ThanhtraVietNam) - Tại Kết luận thanh tra số 77/KL-TTT ngày 18/8/2023, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã chỉ ra Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex hạch toán vào chi phí được trừ một số khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến phải nộp thêm hơn 31 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) so với số quyết toán của đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTT ngày 19/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Thanh tra việc thực hiện pháp luật về thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tại Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex, địa chỉ: Xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, thời kỳ thanh tra từ năm 2019 đến hết năm 2022. Từ ngày 20/6/2023 đến ngày 21/7/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex.

leftcenterrightdel
 Văn phòng Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex. Ảnh: tapchimoitruong.vn

Trong thời kỳ thanh tra 2019-2022, Công ty đã được Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2019; năm 2020 Công ty được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán 02 sắc thuế GTGT và TNDN. Để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Thanh tra tỉnh không tiến hành thanh tra những nội dung đã được Cục Thuế tỉnh, Kiểm toán Nhà nước kiểm tra, kiểm toán.  

Về cơ bản, Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex đã thực hiện pháp luật về thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định. Riêng việc thực hiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, theo báo cáo của Công ty, năm 2021- 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh đều có lãi, tổng số tiền thuế TNDN đơn vị đã quyết toán nộp ngân sách nhà nước trong 02 năm là trên 6,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua thanh tra, thanh tra tỉnh đã phát hiện công ty còn hạch toán vào chi phí được trừ một số khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính dẫn đến số thuế TNDN đơn vị phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm so với số quyết toán của đơn vị là hơn 31 triệu.  

Do đó, Thanh tra tỉnh đã quyết định thu hồi số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm được phát hiện qua thanh tra tại Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex do quyết toán thuế TNDN chưa chính xác là hơn 31 triệu đồng. Đồng thời, đề nghị Cục thuế tỉnh căn cứ quy định của pháp luật, xem xét xử lý vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về thuế tại Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex phát hiện qua thanh tra./.  

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra