Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên kê khai sai thuế hơn trăm triệu đồng

Thứ hai, 18/09/2023 14:55
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những sai phạm được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 79/KL-TTT ngày 25/8/2023 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về việc chấp hành pháp luật về thuế, sử dụng năng lượng, hoá chất tại Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên giai đoạn từ năm 2019 đến hết năm 2022.

Qua thanh tra, việc chấp hành pháp luật về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) cho thấy, Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cơ bản đảm bảo về thời gian; đầy đủ, đúng các chỉ tiêu số liệu theo mẫu biểu quy định. Năm 2020, đơn vị phát sinh số thuế GTGT và đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trên 383 triệu đồng. Tuy nhiên, việc công ty kê khai khấu trừ đối với mua hàng hoá dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do thực tế chưa thanh toán là không đảm bảo theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; Điều 10 Thông tư 151/2014/TTBTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: yellowpages.vnn.vn

Về việc chấp hành pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), hàng năm đơn vị thực hiện nộp báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế đảm bảo theo thời gian, đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định. Mặc dù vậy, qua thanh tra tại đơn vị, đoàn thanh tra đã chỉ ra đơn vị chưa hạch toán vào thu nhập khác khoản chi phí phải trả đối với khách phát sinh trong nhiều năm, trong khi giữa đơn vị và khách hàng không có giao dịch, liên hệ, không đối chiếu công nợ, đến thời điểm thanh tra không rõ khách hàng còn hoạt động kinh doanh hay không, không xác định được khách hàng để thanh toán nhưng đơn vị chưa hạch toán vào thu nhập khác; khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu của hàng hóa đã phát sinh trong năm quyết toán nhưng đơn vị không tính vào thu nhập khác của năm quyết toán là không đúng theo quy định tại Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC, dẫn đến số thuế TNDN phải nộp tăng so với số kê khai, quyết toán của đơn vị hơn 86,7 triệu đồng.  

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên thuộc Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Công ty đã thực hiện báo cáo Kiểm toán năng lượng định kỳ; phân công cán bộ phụ trách công tác Quản lý năng lượng của nhà máy; tuyên truyền, phổ biến đến người lao động nhằm nâng cao ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng thông qua nhiều hình thức; thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, qua đó giảm được chi phí sản xuất của đơn vị. Tuy nhiên, người Quản lý năng lượng chưa được Bộ Công Thương cấp Chứng nhận Người quản lý năng lượng; Công ty chưa xây dựng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 05 năm, hàng năm; chưa thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép.

Ngoài ra, trong việc chấp hành pháp luật về hoá chất, Công ty chưa gửi Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và Quyết định ban hành Biện pháp đến Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên để giám sát, quản lý; không bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại nơi sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm.

Đoàn Thanh tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên trong lĩnh vực năng lượng, hoá chất và có Văn bản đề nghị Chánh Thanh tra Sở Công Thương ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 62 triệu đồng. Cùng với đó, đề nghị Cục thuế tỉnh căn cứ quy định của pháp luật, xem xét xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty được phát hiện qua thanh tra. Đồng thời, quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp do Công ty thực hiện kê khai, quyết toán chưa chính xác hơn trăm triệu đồng.

Để khắc phục những sai phạm đã được kết luận thanh tra chỉ ra, trong thời gian tới, Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên cần hoàn thành mô hình Quản lý năng lượng; cử cán bộ tham gia khoá huấn luyện quản lý năng lượng để được Bộ Công Thương cấp Chứng nhận Người quản lý năng lượng; xây dựng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 05 năm, hàng năm; thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép theo quy định.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên) và các văn bản khác của Trung ương và địa phương.

Có trách nhiệm gửi biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và Quyết định ban hành biện pháp thực hiện của Công ty đến Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên để giám sát, quản lý; bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm theo quy định của hóa chất tại nơi sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm; khẩn trương khắc phục nộp ngân sách nhà nước khoản kê khai sai thuế theo đúng quy định./.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra