Kết luận thanh tra về trách nhiệm của lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Điện Biên

Thứ ba, 27/09/2022 07:49
(ThanhtraVietNam) - Qua thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách tại Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Điện Biên, Thanh tra tỉnh Điện Biên kết luận, cơ sở đào tạo này đã làm khá tốt công tác công khai, minh bạch, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí cần khắc phục.

Đã công khai tuyển dụng, điều động, tài chính, ngân sách

Theo Kết luận thanh tra ban hành ngày 15/8/2022, Trường đã tổ chức học tập nghị quyết, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tập trung, lồng ghép trong các buổi hội nghị, hội thảo, giao ban, đăng tải trên hệ thống mạng quản lý hồ sơ công việc, trang thông tin.

Hiệu trưởng Nhà trường đã chỉ đạo xây dựng, ban hành thực hiện các quy định, quy chế liên quan đến chức năng, hoạt động của Trường làm cơ sở để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, hoạt động và thực hiện công khai, minh bạch theo quy định. Các quyết định công khai về tài chính, ngân sách được ban hành; quyết toán ngân sách, dự toán ngân sách, mua sắm, đầu tư công được công khai.

Trường đã xây dựng, ban hành các quy chế về định mức, tiêu chuẩn; thực hiện các quy định về công khai trong tuyển dụng, điều động luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, chính sách tiền lương và chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức.

Hằng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh, Trường đã tổ chức xây dựng dự toán trên cơ sở đáp ứng nhu cầu hoạt động của đơn vị đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Trên cơ sở dự toán được giao, đã thực hiện phân bổ dự toán thu, chi để tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách cơ bản đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Đồng thời, thực hiện chi tiêu đúng mục đích, nội dung đúng mục lục dự toán giao; nỗ lực, cố gắng huy động các nguồn thu nhằm đảm bảo kinh phí cho hoạt động chuyên môn. Việc quản lý và sử dụng kinh phí tại các đơn vị đã bám sát quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện…

leftcenterrightdel
 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Trường đăng công khai trên trang tin điện tử. Ảnh: NT

Thực hiện nghĩa vụ thuế chưa đầy đủ

Bên cạnh những mặt làm được như trên, Kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Đó là, quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung chưa phù hợp với các quy định hiện hành; hồ sơ, thủ tục mua sắm tài sản, trang thiết bị chưa cập nhật, lưu trữ đầy đủ theo quy định; xây dựng danh mục mua sắm một số phụ kiện kèm theo thiết bị đối với Ngành Chăn nuôi, chăn nuôi thú y chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; việc tổ chức thẩm định giá thiếu thông tin, chưa đầy đủ cơ sở để thực hiện; thực hiện một số khoản chi thanh toán kinh phí ngân sách chưa đúng quy định, chưa bám sát các quy định hiện hành.

Quy định chế độ thanh toán tiền trang phục cho giáo viên kiêm nhiệm chưa đúng quy định tại Thông tư số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXHBQPBCA-BNV-BTC; trích thu học phí cho giáo viên chủ nhiệm và thưởng đột xuất đối với tăng doanh thu không phù hợp với quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

Hạch toán thiếu chính xác các nguồn thu; thực hiện nghĩa vụ thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu chưa đầy đủ theo quy định; chưa mở sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Nguyên nhân và trách nhiệm

Thanh tra tỉnh kiến nghị:

1. Thu hồi số tiền sai phạm hơn 100 triệu đồng gồm chi thanh toán sai tiền tăng giờ, thêm giờ; chi thanh toán sai sửa chữa, cải tạo khu giảng đường và Nhà ký túc xá và nộp thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Hiệu trưởng báo cáo cơ quan có thẩm quyền đề nghị xếp hạng Trường theo quy định; xây dựng Đề án về sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị sự nghiệp công tổ chức nấu ăn tập trung và thu tiền ăn đối với học sinh nhằm đảm bảo chặt chẽ; mở sổ sách theo dõi chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch, biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách…

Qua kiểm tra, xem xét việc thực hiện các quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh cho rằng những tồn tại nêu trên là do công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu đối với các khoa, phòng chưa toàn diện, dẫn đến chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, khuyết điểm của cấp dưới để chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục.

Trưởng các phòng, ban chuyên môn được giao trách nhiệm tham mưu trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí, ngân sách chưa bám sát văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, việc cập nhật chế độ chính sách còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời, việc kiểm soát thủ tục, thanh toán mua sắm tài sản, thiết bị có nội dung còn thiếu chặt chẽ dẫn đến chi thanh toán một số khoản sai quy định.

Kết luận thanh tra nêu rõ, chịu trách nhiệm chung về những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí, ngân sách thuộc trách nhiệm của bà Chử Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng nhà trường, Hiệu trưởng năm 2019 và ông Trần Bá Uẩn, Quyền Hiệu trưởng năm 2021.

Bà Phạm Thị Luyến, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính là người chịu trách nhiệm đối với các tồn tại trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách của Trường.

Ông Đỗ Thành Đô, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Hành chính - Tổng hợp chịu trách nhiệm đối với tồn tại trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện sửa chữa, cải tạo khu giảng đường và Ký túc xá Lưu sinh viên Lào của Trường; việc mua sắm trang thiết bị./.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra