Nguyên nhân sai phạm ở dự án của Công ty Cấp nước Điện Biên

Thứ hai, 14/11/2022 16:43
(ThanhtraVietNam) - Chưa kiểm soát kỹ hồ sơ do tư vấn thực hiện dẫn đến phê duyệt thiếu chính xác; sử dụng bộ máy tham mưu hạn chế kinh nghiệm; đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp chưa làm hết trách nhiệm…là nguyên nhân của những sai phạm tại Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên được cơ quan Thanh tra kết luận.

Năng lực tư vấn hạn chế, nhà thầu thực hiện sai hợp đồng

Qua thanh tra công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Công ty Cấp nước Điện Biên làm Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ghi nhận những mặt làm được tại đây.

Theo đó, các công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành được đưa vào sử dụng kịp thời đã đáp ứng được mục tiêu đầu tư, yêu cầu của dự án và phát huy được hiệu quả sau đầu tư; công tác giải ngân thanh toán được thực hiện kịp thời, phù hợp với tiến độ thi công và điều kiện quy định của hợp đồng.

leftcenterrightdel
 Công nhân Công ty Cấp nước Điện Biên trong một lần khắc phục sự cố sập kênh dẫn nước

Tuy nhiên, những tồn tại, hạn chế tại doanh nghiệp này cũng không ít.

Đó là, chưa thực hiện đầy đủ quy trình, trình tự thủ tục trong việc lập, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; quy trình, trình tự thủ tục trong việc lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tại một số dự án.

Chưa chưa kiểm soát kỹ công tác lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự toán do các đơn vị tư vấn thực hiện dẫn đến phê duyệt dự toán của một số công trình chưa chính xác; giám sát thi công, nghiệm thu khối lượng chưa chặt chẽ, dẫn đến thanh toán không đúng thực tế khối lượng thi công ở một số hạng mục công việc.

CHI PHÍ TÀI CHÍNH TĂNG HƠN 610%

Liên quan đến năng lực quản trị, dù Hội đồng quản trị xác định năm 2022 sẽ kiểm soát chặt chẽ chi phí nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, số liệu 6 tháng đầu năm nay cho thấy, chi phí tài chính đã tăng hơn 610% và lợi nhuận lại giảm hơn 41%.

Năm 2021, hơn 23 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng công trình, cải tạo sửa chữa…Riêng hạng mục lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước tại 6 huyện Mường Nhé, Mường Chà, Mường Lay, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa cùng được quyết toán với giá trị đều trên 1 tỷ đồng.

Những tồn tại, sai phạm này được cơ quan thanh tra xác định thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Lệ Quế và các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công; trách nhiệm trong tham mưu, triển khai thực hiện là Trưởng phòng Kế hoạch vật tư cùng các cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ theo từng dự án.

Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra, giám sát, quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, xét thầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp theo các quy định của nhà nước và các cam kết trong hợp đồng đã ký đối với các sai phạm.

Nhà thầu xây lắp phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các giá trị nghiệm thu thanh toán sai thực tế thi công.

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý các dự án

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ ra một số nguyên nhân của tồn tại,hạn chế trong thực hiện các dự án của Công ty Cấp nước Điện Biên.

Một là, việc chấp hành các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư chưa chặt chẽ; chưa kiểm soát kỹ các hồ sơ do các đơn vị tư vấn thực hiện dẫn đến phê duyệt các hồ sơ có những nội dung thiếu chính xác, chưa đầy đủ theo quy định.

Hai là, nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh nước sạch nhưng việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo các công trình lại chủ yếu sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc có hạn chế trong kinh nghiệm của Công ty để quản lý dự án; các dự án được thanh tra chủ yếu là sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống, vừa cải tạo, sửa chữa vừa sản xuất do vậy trong quá trình đầu tư xây dựng gặp khó khăn.

Ba là, một số nhà thầu tư vấn được Chủ đầu tư lựa chọn, năng lực còn hạn chế, chưa thực hiện hết trách nhiệm theo hợp đồng đã ký, thực hiện công việc không đảm bảo theo quy định, thiếu chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư.

Bốn là, một số nhà thầu xây lắp chưa thực hiện hết trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư nên để xảy ra các sai phạm.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty Cấp nước Điện Biên thu hồi nộp ngân sách nhà nước 161.547.000 đồng và tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan.

Đối với công tác quản lý, yêu cầu Công ty tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đã nêu trong Kết luận thanh tra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý các dự án đầu tư do Công ty làm Chủ đầu tư. Lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm tra, giám sát có đủ năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng các hồ sơ, hạn chế các tồn tại sai sót.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra