Bắc Giang:

Tăng cường thanh tra tuân thủ quy định quản lý chất lượng trong xây dựng

Thứ ba, 27/09/2022 12:11
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy trình, quy phạm, công nghệ xây dựng tiên tiến…trong thiết kế, thi công các công trình xây dựng cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công của chủ đầu tư, lồng ghép kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công trình xây dựng.

Sở này cũng được yêu cầu kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong công trình xây dựng; rà soát, kiểm tra các chứng chỉ hành nghề của cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đã cấp, để kiểm tra năng lực của các cá nhân, tổ chức tại thời điểm hiện tại so với thời điểm đã cấp; đồng thời kiên quyết thu hồi các chứng chỉ hành nghề của các cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trong trường hợp vi phạm.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Ngô Tân 

Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng đối với các lĩnh vực của ngành mình. Tăng cường tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, đồng thời kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trình xây dựng trong quá trình thi công của chủ đầu tư theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng tại các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các cơ sở khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thông báo công khai các trường hợp vi phạm nghiêm trọng trên cổng thông tin điện tử của sở và các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các huyện, thành phố Bắc Giang cần chỉ đạo kiện toàn, nâng cao năng lực Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện để thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư, thực hiện quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện quyết định đầu tư hoặc thực hiện tốt hợp đồng với UBND cấp xã để thực hiện quản lý dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư theo phân cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thi công xây dựng trên địa bàn, có biện pháp xử lý, đề xuất xử lý hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình./.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra