Hà Nội:

Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, tố cáo tiêu cực, tham nhũng

Thứ hai, 18/09/2023 16:07
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023 được Thanh tra Thành phố Hà Nội và các đơn vị xác định, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị có chức năng thanh tra toàn thành phố (TP) đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023. Cụ thể, Thanh tra TP tập trung triển khai, kết luận các Đoàn thanh tra, đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị, xử lý thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm dụng trái phép,... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác thanh tra nói riêng.

Tuy nhiên, công tác thanh tra còn một số tồn tại, một số đơn vị chưa thực hiện đúng tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra năm; kết quả thanh tra tại một số đơn vị còn hạn chế, nhất là ở cấp huyện. Việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra chưa được các đơn vị quan tâm chỉ đạo kịp thời.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng là những công việc khó khăn, phức tạp. Hệ thống, chính sách pháp luật vẫn còn chồng chéo, chưa có các chế tài đủ mạnh để xử lý trách nhiệm đối với các đối tượng cố ý không thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử  lý về tố cáo.

Đặc biệt, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trong nhiều năm nay, cơ chế chính sách pháp luật có sự thay đổi dẫn đến vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện.

Những mặt công tác này đang còn vướng phải nhiều khó khăn là do nhận thức của một số cấp uỷ, lãnh đạo trong các công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng còn hạn chế; số lượng, chất lượng cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Ngoài ra, một số đơn vị chưa coi trọng tính kế thừa, phát triển và đào tạo cán bộ; một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tham nhũng và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ giải quyết.

Bên cạnh đó phải kể đến nhận thức của một số người dân về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Vẫn còn hiện tượng bị lôi kéo, dụ dỗ khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp gây mất an ninh, trật tự...

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn làm việc với Thanh tra TP về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm (Ảnh: thanhtra.hanoi.gov.vn)

 Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn TP, Thanh tra TP và các đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11/01/2023 về công tác thanh tra năm 2023; bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và của Thành ủy, HĐND cũng như UBND TP. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra trách nhiệm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội. Đồng thời, tập trung thanh tra trách nhiệm của Giám đốc sở và Chủ tịch UBND cấp huyện, trọng tâm là những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến…

Hai là, tăng cường việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra và văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra theo quy định của Chính phủ và Kế hoạch của UBND TP để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Ba là, tập trung tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Bằng cách tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quy định của Trung ương và Thành phố về công tác này. Qua đó, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; phấn đấu tổ chức thực hiện đạt tỷ lệ trên 90% đối với các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động của các Tổ công tác để tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp nhằm đạt được mục tiêu giảm khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Bốn là, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 19/01/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quy định của Trung ương và TP về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, chú trọng việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài chính, ngân sách, tổ chức cán bộ... Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Từ đó, tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát.

Năm là, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, chú trọng việc rèn luyện ý thức, phẩm chất, kỹ năng, ứng xử trong công việc, trong tiếp xúc, làm việc với công dân. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra