Thanh tra thành phố Cần Thơ:

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ có nhiều thiếu sót, vi phạm

Thứ năm, 23/05/2024 08:30
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra thành phố Cần Thơ ban hành Kết luận số 333/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý thu, chi tài chính, mua sắm tài sản công … tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2022 trong đó chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm.
leftcenterrightdel
Thanh tra thành phố Cần Thơ công bố Kết luận thanh tra tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Ảnh: Thanh tra TP Cần Thơ

Kết luận thanh tra cho thấy, Ban Giám hiệu Trường có quan tâm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Thanh tra thành phố; thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Trường được quán triệt thực hiện nghiêm túc. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập cơ bản thực hiện tốt, lưu trữ, khai thác hồ sơ theo quy định …

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa đúng quy định

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra thành phố Cần Thơ cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót của nhà trường trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập; việc tiếp nhận, quản lý bàn giao, lưu trữ bản kê khai tài sản, thu nhập.

Thứ nhất, Trường thực hiện công khai về tài chính chưa đúng quy định của Bộ Tài chính, chưa công khai đầy đủ khi điều chỉnh dự toán, không công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước hàng quý, 6 tháng.

Thứ hai, không thực hiện công khai quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng, Khoa, Bộ môn thuộc Trường giai đoạn 2020 - 2025.

Thứ ba, trong giai đoạn 2020 - 2022, Trường chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch ban hành; đồng thời, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác chưa thể hiện trường hợp cụ thể phải chuyển đổi, thời gian thực hiện, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi và biện pháp tổ chức thực hiện.

Thứ tư, năm 2020, Trường không ban hành kế hoạch tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Theo đó, người có nghĩa vụ thực hiện kê khai lần đầu và hàng năm thực hiện kê khai không đúng phương thức, mô tả không đúng thông tin tài sản, thu nhập; không kê khai biến động và giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm theo hướng dẫn tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 Thứ năm, Trường thực hiện đăng tải công khai 04 quyết định chỉ định thầu chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện thu, chi tài chính, chấp hành pháp luật về thuế cũng có vi phạm

Theo đó, sổ sách, chứng từ kế toán; các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính chưa được lập đầy đủ theo quy định. Không hạch toán kế toán đối với 01 tài khoản ngân hàng, chưa phản ánh kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh đối với khoản thu dẫn đến số dư tồn quỹ tiền mặt âm trên sổ sách không đúng quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thực hiện khấu trừ lương 02 trường hợp với tổng số tiền hơn 41 triệu đồng và chuyển khoản cho 01 viên chức của Trường để đóng hộ tiền vay tín chấp ngân hàng là chưa phù hợp quy định tại Điều 102 Bộ luật Lao động năm 2019.

Cùng với đó, việc xây dựng định mức giờ giảng của đơn vị chưa phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của từng môn học theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội dẫn đến trường hợp làm thêm giờ vượt định mức nhưng không được thanh toán.

Năm 2020, Trường thanh toán tiền làm thêm giờ từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp chưa phù hợp với mục đích sử dụng nguồn quỹ theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Không xuất hóa đơn tài chính đối với nguồn thu khác là chưa đúng quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ; việc chấp hành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân chưa đảm bảo theo quy định như: chậm nộp tờ khai (quý 01/2021) và kê khai không đúng các chỉ tiêu (quý 1/2022).

Ngoài ra, nhà Trường nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đầy đủ theo quy định với tổng số tiền thuế phải nộp bổ sung là gần 45 triệu đồng.

Để xảy ra tình trạng trên là do Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường thiếu kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện, đồng thời Trưởng các phòng, đơn vị và cá nhân phụ trách chưa thực hiện tốt công tác tham mưu. Ngoài ra, còn có nguyên nhân là do lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp đặc thù, một số cá nhân phụ trách có liên quan đến những hạn chế thường xuyên thay đổi hoặc kiêm nhiệm nhiều việc.

Vì vậy, Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý thu, chi tài chính và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế được chỉ ra qua công tác thanh tra.

Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị qua kết quả thanh tra.

BTV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra