Thanh tra tỉnh Thái Bình:

Xem thi đua khen thưởng là động lực, trách nhiệm, tính tự giác

Thứ hai, 04/07/2022 10:53
(ThanhtraVietNam) - Cần tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xem thi đua khen thưởng là động lực, trách nhiệm, là tính tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng được đào tạo đảm bảo đủ năng lực, trình độ đáp ứng công việc và nên quy định, phân loại đối tượng để định ra tiêu chuẩn để xét khen thưởng.

Đây là đề xuất của Thanh tra tỉnh Thái Bình gửi Hội đồng thi đua khen thưởng Thanh tra Chính phủ và tỉnh Thái Bình khi sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022.

Quan tâm chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng

Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, lãnh đạo cơ quan này luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng. Cấp ủy, lãnh đạo thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa của công tác thi đua, đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thanh tra Chính phủ về thi đua, khen thưởng. Cán bộ, công chức, người lao động toàn Ngành tích cực học tập, phấn đấu, có nhiều sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đầu năm, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố và các sở, ngành với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả, thích ứng an toàn trong tình hình mới”.

Cơ quan này cũng đã ký giao ước thi đua Cụm Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Cụm khối các sở ngành tổng hợp với các tiêu chí sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng góp phần ổn định tình hình địa phương. Các phong trào thi đua đã tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ của ngành Thanh tra tỉnh.

Đổi mới phương pháp thanh tra, tập trung lĩnh vực nhân dân có ý kiến

Hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội được đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Với phương châm đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong thực thi pháp luật; tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhân dân có nhiều ý kiến đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, bổ sung cơ chế chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra được đổi mới về các nội dung và phương thức.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được củng cố, ngày càng hiệu quả, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thanh tra tỉnh Thái Bình cũng cho rằng, còn hiện tượng mức độ đầu tư thời gian, chất lượng các nội dung tham mưu về công tác thi đua chưa cao, việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến chưa nhiều có nguyên nhân từ việc cán bộ làm thi đua, khen thưởng kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu và quy định về tiêu chuẩn thi đua khen thưởng còn chung chung, chưa chi tiết cho từng đối tượng.

6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 36 cuộc thanh tra hành chính, 113 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành tại 536 đơn vị. Đã kiến nghị xử lý sai phạm 2.634 triệu đồng, xử phạt và kiến nghị xử phạt 2.409 triệu đồng… Riêng Thanh tra tỉnh đã kết luận 7 cuộc thanh tra, triển khai 5 cuộc và hoàn thành khảo sát, chuẩn bị công bố 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch; qua thanh tra quyết định thu hồi 1.163 triệu đồng.

Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, xử lý sau thanh tra được tập trung thực hiện. Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện kết luận thanh tra 1137/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ; chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Thành phố Thái Bình từ trên cao. Ảnh: Đài PTTH Thái Bình 

Có thủ trưởng cơ quan hành chính bị tố cáo thiếu trách nhiệm

Đối với phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đã duy trì nền nếp, có nhiều tiến bộ, hiệu quả tích cực, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong 6 tháng qua, các cơ quan hành chính đã thực hiện 2.955 lượt tiếp, trong đó có 15 đoàn đông người. Thủ trưởng các cơ quan hành chính đã tiếp 2.136 kỳ với 1.232 lượt tiếp.

Nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến dừng trợ cấp người có công đối với các trường hợp hưởng sau quy định theo kết luận thanh tra ngày 2/4/2015 của Thanh tra Bộ Lao động, thương binh và xã hội và liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Nội dung tố cáo chủ yếu là cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội.

Đáng chú ý, có trường hợp công dân tố cáo thủ trưởng một số cơ quan hành chính thiếu trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Cũng theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, cơ quan này cùng Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch 128/KH-UBND của UBND tỉnh, Tổ công tác 363 đã kiểm tra, rà soát, giải quyết theo trình tự quy định 5 vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Gắn thanh tra phòng, chống tham nhũng với thanh tra trách nhiệm tiếp dân

Trong phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022, công văn về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương nộp bản kê khai tài sản thu nhập, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Chỉ đạo các Đoàn thanh tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng cho người dân; chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra thẩm quyền trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra