Ngân hàng Nhà nước:

Yêu cầu thanh tra, giám sát để xử lý vi phạm trong cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Thứ tư, 31/05/2023 15:34
(ThanhtraVietNam) – Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn có hiệu lực từ 24/4. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định này và xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành, trốn tránh, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, từ chối thực hiện đối với khách hàng đủ điều kiện.

Hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và trả nợ vay

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; khó khăn, thách thức gia tăng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng toàn cầu chậm lại; tăng trưởng thấp đi kèm với rủi ro suy thoái tại một số nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế trong nước quý I chỉ đạt 3,32% (gần như thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011).

Người dân, doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thiếu đơn hàng, thị trường đầu ra...dẫn tới doanh thu, thu nhập sụt giảm, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ các khoản vay tại các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các TCTD đã chủ động có nhiều chính sách giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trên tinh thần chia sẻ, đồng hành.

Tiếp theo chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn dịch Covid 19 và căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023, Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ, ngày 23/4, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn) trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản nợ có số dư nợ gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này như nhóm nợ đã được phân loại theo quy định của Thống đốc NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm gần nhất trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Thông tư quy định, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc NHNN có chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị liên quan trong việc tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm thanh tra, giám sát việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: NT 

Nghiêm cấm các TCTD gây khó khăn, phiền hà

Để tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ; giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02, ngày 23/5, NHNN đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư nêu trên.

Chỉ thị nêu rõ, các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD quyết tâm với nỗ lực cao nhất thực hiện được các mục tiêu đã đề ra tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Thống đốc NHNN; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, góp phần phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chủ động triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, từ NHNN đến các TCTD; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa NHNN, các TCTD và sự đồng tình phối hợp thống nhất của khách vay vốn để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng, quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo chất lượng tín dụng, đảm bảo khách quan, đúng bản chất của nợ xấu.

Về triển khai Thông tư 02/2023/TT-NHNN, các đơn vị thuộc NHNN theo dõi tình hình triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của TCTD; thực hiện thanh tra, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của các TCTD theo quy định.

NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02.

Đồng thời, thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trên địa bàn; có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp không chấp hành chủ trương của Chính phủ, quy định của NHNN, trốn tránh, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, từ chối thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện.

Đáng chú ý, các Chi nhánh cần giám sát, theo dõi và xử lý những trường hợp lợi dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi chính sách.

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu các TCTD, tập trung triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu; tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, giảm các loại phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN, Thống đốc yêu cầu các TCTD khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện ngay quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Thông tư số 02.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra