Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ bảy, 23/07/2022 09:11
(ThanhtraVietNam) - Sáng 22/7, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tiếp tục diễn ra ngày thứ hai và kết thúc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Tiếp tục chương trình Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, theo Nghị quyết Trung ương 5, về tổ chức cơ sở đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh; tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” 

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ cơ sở được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên, đánh giá, xếp loại, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật… được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ cao hơn...

Những kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên...

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Nghị quyết Trung ương 5 cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế như nhiệm kỳ 2016-2020, có 664 tổ chức cơ sở đảng bị thi hành kỷ luật (khiển trách 503 tổ chức, cảnh cáo 161 tổ chức), tăng 114 tổ chức so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, trung bình thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức (khoảng 0,2%). Về đội ngũ đảng viên, một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phai nhạt lý tưởng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu; ý chí phấn đấu giảm sút; chưa gương mẫu, sống thực dụng; suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại điểm cầu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ  

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, một số tổ chức, cơ sở đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Một số tổ chức cơ sở đảng dùng ý chí của người đứng đầu áp đặt chủ quan, không tôn trọng dân chủ nhưng ngược lại có một số nơi "thả nổi", người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ trách nhiệm.

Cả hai việc này đều không tốt cho Đảng, vì vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ phải được tiếp tục làm rõ và phải được cụ thể hóa để dễ thực hiện, dễ chấp hành. Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chất lượng sinh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình, công tác đánh giá xếp loại còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân.

Sau phần trình bày các chuyên đề của các báo cáo viên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; lấy đó làm kim chỉ nam trong quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết; thấy rõ đây là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của Nhân dân, đến quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện; do đó đòi hỏi phải có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. Do đó, sau hội nghị này, bên cạnh tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị phải khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể; có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn và hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại điểm cầu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ khi Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị

Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Bộ Chính trị kế hoạch thực hiện các nghị quyết vào tháng 8/2022. Đảng Đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các Ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo phối hợp cụ thể hóa các nghị quyết, hoàn thiện thể chế và cơ sở hành lang pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện các nghị quyết trong thực tiễn đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mà các nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu chú trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các cấp; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cho phù hợp; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không hiệu quả… 

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra