Công đoàn TTCP:

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu hoạt động

Thứ năm, 11/01/2024 08:00
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP) và Công đoàn các Cục, vụ, đơn vị phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động tại TTCP. Nhiều chỉ tiêu hoạt động trong năm 2023 đạt kết quả cao, tiếp tục góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các cấp Công đoàn TTCP thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng chính là những đoàn viên công đoàn Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất do Chính phủ giao; thanh tra diện rộng trên phạm vi toàn quốc; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, mỗi đoàn viên công đoàn đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn TTCP năm 2023. Ảnh: K. Dung

Tại Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn TTCP năm 2023 do Công đoàn TTCP tổ chức chiều ngày 10/01/2024, ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đánh giá cao và nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của Công đoàn TTCP trong thời gian qua.

Thứ nhất, Công đoàn TTCP đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TTCP, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tham gia tích cực và đóng góp vào sự thành công của Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Theo đó, Đại hội công đoàn các cấp diễn ra trang trọng, theo kế hoạch chung và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tại Đại hội VI Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hường, Chủ tịch Công đoàn TTCP được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI.

leftcenterrightdel
 Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn TTCP năm 2023 được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Mạnh Hường, Chủ tịch Công đoàn TTCP. Ảnh: K. Dung

Thứ hai, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động được quan tâm, chú trọng. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền vận động đoàn viên và người lao động thực hiện văn hóa thanh tra, tích cực thực hiện văn hóa công sở; tham gia với chuyên môn xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, liêm khiết, gương mẫu. Việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Công đoàn đã đại diện tham gia các hội đồng nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng - kỷ luật… của cơ quan; tham gia góp ý xây dựng các quy chế, quy định của cơ quan, các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, việc tham gia ngày càng thực chất và công đoàn đã có tiếng nói quan trọng trong các hội đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn TTCP đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả, ngày càng thực chất, góp phần xây dựng cơ quan dân chủ, đoàn kết, phát triển. Công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động được quan tâm chú trọng, đã kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu, hỉ, bị bệnh hiểm nghèo hoặc nhân dịp các ngày Lễ, Tết; tổ chức khám sức khoẻ đinh kỳ; tổ chức các giải thể thao, đi tham quan góp phần nâng cao thể chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động; tổ chức tốt các hoạt động xã hội, kết quả trong năm đã dành hơn 400 triệu cho công tác này.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Thứ ba, Công tác tuyên truyền của Công đoàn TTCP có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức và lòng tin của cán bộ, đoàn viên và người lao động. Trong đó, Công đoàn TTCP đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tiếp tục tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết đai hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới như: Tìm tòi, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua các mạng xã hội như Facbook, Zalo..

Thứ tư, Công đoàn đã làm tốt việc vận động và khích lệ đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát động và triển khai các phong trào thi đua hiệu quả thiết thực. Cụ thể, các phong trào thi đua yêu nước được duy trì và đẩy mạnh, đặc biệt là đã gắn kết các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thỉ 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của TTCP đã thu hút, động viên  đoàn viên và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác, học tập, nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động chung và Lãnh đạo TTCP .

Thứ năm, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả. Theo đó, Công đoàn TTCP đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận được thực hiện nghiêm túc, thực chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Tổ chức cho cán bộ công đoàn tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức. Các cấp Công đoàn TTCP và đã phát huy tốt sức mạnh đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, làm tốt việc bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới.

Thứ sáu, hoạt động nữ công được triển khai rộng khắp, có chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; công tác tài chính công đoàn được quan tâm, tạo nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Mạnh Hường, Chủ tịch Công đoàn TTCP phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Để đạt được những kết quả trên, ông Nguyễn Mạnh Hường, Chủ tịch Công đoàn TTCP cho biết: Công đoàn TTCP bám sát nhiệm vụ chính trị của TTCP, được sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy và sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Lãnh đạo TTCP. Trên cơ sở đó, các cấp Công đoàn TTCP đã triển khai các hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TTCP thường xuyên được động viên, khích lệ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của TTCP và đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Một số giải pháp để hoạt động của Công đoàn TTCP tiếp tục khởi sắc, đạt được nhiều thành công hơn nữa

Năm 2024 là năm các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tập trung triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, đây cũng là năm kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị Công đoàn TTCP cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động luôn vững vàng về chính trị, thấu suốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền, cụ thể hóa đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đi vào thực tiễn hoạt động công đoàn.

Hai là, tích cực, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình hành động, kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc đôn đốc, kiểm tra, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể; rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, kết quả đạt được.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị CBCCVC hàng năm; đối thoại tại nơi làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt công tác thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên kịp thời đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.... Trước mắt phối hợp với Lãnh đạo TTCP quan tâm, chăm lo cho đoàn viên và người lao động đón Tết Giáp Thìn 2024; tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Bốn là, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo tính linh hoạt, hiện đại, thuyết phục và sâu rộng, quan tâm ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp với đoàn viên Công đoàn TTCP. Xây dựng kế hoạch tổ chức thiết thực các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam; 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Theo đó cần tổ chức một số hoạt động cụ thể, thiết thực để chào mừng; tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Năm là, tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt để có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, liêm chính, tham mưu giỏi, phục vụ tốt góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của TTCP. Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, lan tỏa, rõ sản phẩm, rõ điển hình, gắn với nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tập trung là các phong trào: “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”... gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01 về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” nhằm góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp

Sáu là, tiếp tục kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; chủ động tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ hoạt động công đoàn nhất là nguồn lực tài chính; Đổi mới các hoạt động nữ công theo hướng thiết thực phù hợp với nữ đoàn viên ngành Thanh tra... Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn.

Có thể nói, được sự lãnh đạo sát sao, sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo TTCP; sự đoàn kết, đồng lòng, đồng sức của các thành viên trong Ban Chấp hành và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Thanh tra Chính phủ, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên và người lao động, tin tưởng rằng năm 2024, hoạt động của Công đoàn TTCP tiếp tục khởi sắc, đạt được nhiều thành công hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TTCP, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra