Nâng cao hơn nữa vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác

Thứ tư, 13/07/2022 14:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ tại Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, do Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức ngày 13/7/2022.

Trình bày dự thảo Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, sự quan tâm, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các ban đảng thuộc Đảng ủy Khối, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ cùng với sự đổi mới trong phương thức hoạt động của các cấp ủy đảng và sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức của toàn thể cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các mặt công tác của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, qua đó hoàn thành tốt các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và quản lý, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Đặc biệt, Đảng ủy luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Chính phủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cục, vụ tiếp tục thực hiện 39 cuộc thanh tra; tiến hành giám sát hoạt động của 13 đoàn thanh tra, kết thúc giám sát hoạt động của 03 đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo 02 kết luận thanh tra; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, trong đó có 5 kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) theo dõi, chỉ đạo; triển khai 04 Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa…

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 5, Sea Games 31 và kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. Sáu tháng đầu năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã tiếp 1.002 lượt với 3.472 người đến trình bày 890 vụ việc, trong đó có 145 đoàn đông người; đã xử lý 4.483 đơn, trong đó có 4.056 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 90,5%. Qua xử lý đơn, đã phát hành văn bản hướng dẫn công dân và chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Tiến hành kiểm tra, rà soát và kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 16 vụ việc khiếu nại phức tạp, trong đó có những vụ việc đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhưng công dân không nhất trí, tiếp tục khiếu nại. Tiến hành kiểm tra, rà soát và kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 03 vụ việc tố cáo…

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; giúp Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp nhận các bản kê khai tài sản, thu nhập gửi về Thanh tra Chính phủ; xây dựng Quy trình quản lý, khai thác bản kê khai tài sản, thu nhập; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Định hướng kế hoạch xác minh kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 và Quyết định số 19- QĐ/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực...

Công tác xây dựng thể chế được quan tâm thúc đẩy, trong đó giúp Chính phủ hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3; nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi); trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ngoài ra, các mặt công tác: Tổ chức cán bộ, tham mưu, tổng hợp, văn phòng, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, thông tin, báo chí, tuyên truyền... được tăng cường và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, của ngành Thanh tra.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Các ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo báo cáo Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Đối với một số ý kiến chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cũng như các kiến nghị đề xuất, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo cụ thể.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy Đoàn Hồng Phong yêu cầu, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, các cục, vụ, đơn vị có chuyên môn tập trung hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trình Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ Tư và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi); đẩy nhanh việc thực hiện kết luận thanh tra theo kế hoạch kiểm tra năm 2022; tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; triển khai thực hiện tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại địa phương; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đảm bảo các công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định; xử lý kịp thời các đơn thư; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và Tổ công tác của địa phương đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở và trên phạm vi cả nước… Nâng cao hơn nữa vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức cán bộ - Đồng chí Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra