Nâng cao vị thế ngành Thanh tra trong việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng

Thứ bảy, 09/07/2022 16:12
(ThanhtraVietNam) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã nêu quyết tâm như vậy khi triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của toàn ngành Thanh tra. Việc nâng cao vị thế ngành Thanh tra cũng góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn, hiệu quả, phục hồi, phát triển".

Khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực

Tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, những tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Điểm nổi bật là: Thứ nhất, về công tác thanh tra đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra theo Kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy chính quyền các cấp (điển hình là việc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; thanh tra việc quản lý thực hiện Quy hoạch điện VII trên phạm vi cả nước…). Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện để ban hành nhiều Kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra tồn đọng từ nhiều năm trước đây. Có sự phối chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, nhất là Kiểm toán Nhà nước nên đã cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và kiến nghị bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; Phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế; Kiến nghị xử lý vi phạm hành chính, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. (Riêng số vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng 31 vụ so với cùng kỳ năm 2021).

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy chính quyền, toàn ngành Thanh tra đã tập trung cao độ trong vòng 6 tháng đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước (về việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19). Đến nay đã xây dựng xong Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề này và đã báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề này đã có nhiều cơ quan đơn vị triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phát hiện được nhiều vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chậm triển khai, chất lượng và kết quả thanh tra còn hạn chế đã ảnh hưởng ít nhiều tới tiến độ chung và kết quả của cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng.

Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, TTCP là cơ quan thường trực đã cùng các bộ, ngành và địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai theo kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại tỉnh Khánh Hoà, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Đến nay, đang tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thứ hai, về công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo (KNTC), ngay sau khi chuyển chống dịch sang trạng thái bình thường mới, số đoàn, số lượt người KNTC đến Trụ sở tiếp công dân dần tăng trở lại như thời điểm trước dịch. Chính vì vậy, TTCP và ngành Thanh tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên cơ bản đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội, nhất là phục vụ tốt cho Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và Seagame31; Tập trung rà soát, đôn đốc kiểm tra việc giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 363/KH-TTCP của TTCP (TTCP đã thành lập 3 Tổ do 3 đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với một số tỉnh tại các địa bàn Bắc - Trung - Nam thực hiện công tác này). 

Thứ ba, về công tác PCTN đã triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là đã hoàn thiện cơ bản dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược Quốc gia về PCTN và thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; xây dựng chuyên đề về kiểm soát quyền lực để PCTN trong hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Thứ tư, công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành Thanh tra đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, đã hoàn thành việc xây dựng dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 cho ý kiến được đánh giá cơ bản thống nhất để tiếp tục tiếp thu, hoàn chỉnh trình thông qua tại kỳ họp Quốc Hội thứ 4 sắp tới. Công tác xây dựng Ngành được chú trọng, quan tâm nâng cao đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tin tưởng ngành Thanh tra sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022, góp phần nâng cao vị thế ngành Thanh tra trong việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và PCTN, tiêu cực. (Ảnh: QA)

Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Thanh tra đã góp phần tạo sự ổn định chính trị - xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, PCTN tiêu cực, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ngành Thanh tra quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2022

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn, hiệu quả, phục hồi, phát triển", Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, trong thời gian tới ngành Thanh tra cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2022, trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2022, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao; xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra 2023 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy chính quyền các cấp.

Tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm; tập trung tham mưu hoàn thành những công việc với vai trò là cơ quan Thường trực Tổ công tác 153 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án đối với các dự án đầu tư, đất đai ở một số địa phương.

Hai là, tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết KNTC trong bối cảnh trạng thái tình hình mới khi KNTC gia tăng. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với TTCP để rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg và Kế hoạch số 363/KH-TTCP. Đề nghị các địa phương cần làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là vào các đợt phục vụ Hội nghị Trung ương, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Chủ động nắm bắt tình hình khiếu kiện của công dân, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, an ninh, trật tự phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Ba là, thực hiện tốt công tác PCTN theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh. Chú ý thực hiện có hiệu quả những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập. Đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra xử lý không chờ ban hành kết luận thanh tra. Đặc biệt, tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Bốn là, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng thể chế và xây dựng Ngành mà trọng tâm là tiếp thu hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 tháng 10 tới đây. Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực. Trước hết là sự nêu gương của người đứng đầu và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, nhất là đối với việc chấp hành các quy định của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra theo yêu cầu PCTN, tiêu cực ngay trong cơ quan có chức năng PCTN, tiêu cực.

Năm là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa thanh tra với các bộ, ban, ngành, địa phương, giữa thanh tra với các cơ quan trong khối nội chính. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và toàn xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực.      

Tổng Thanh tra Chính phủ tin tưởng rằng, với những quyết tâm, nỗ lực phấn đấu khi tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, ngành Thanh tra sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022, góp phần nâng cao vị thế ngành Thanh tra trong việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và PCTN, tiêu cực./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra