Ngành Tuyên giáo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ hai, 08/07/2024 13:00
Đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành Tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn Ngành phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.
leftcenterrightdel
 Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Sáng 8/7, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu chào mừng Hội nghị. 
Dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; cùng hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và các Hội chuyên ngành…
leftcenterrightdel
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy... 

Triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo với nhiều đổi mới

Phát biểu định hướng thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thuận lợi, thách thức, tác động đến công tác tuyên giáo theo cả chiều hướng thuận lợi và khó khăn, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là trong công tác định hướng tuyên truyền, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, toàn ngành Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong 6 tháng qua; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt chỉ rõ những nguyên nhân cả khách quan và chủ quan của những hạn chế để từ đó có những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất đánh giá: Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Nổi bật là Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Nội dung quy định ngắn gọn, chứa đựng nhiều nội hàm, tiêu chí mới, thể hiện toàn diện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Quy định được ban hành kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 

Trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, toàn Ngành đã triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, định hướng, triển khai, qua đó đạt kết quả nổi bật trên các mặt: Chỉ đạo, định hướng kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế; bảo đảm giữ vững kỷ luật thông tin, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, liều lượng hợp lý, phù hợp. Công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu, nhất là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lĩnh vực công tác tuyên giáo cũng còn một số vấn đề cần quan tâm, như: Ở một số địa phương công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và khoa giáo triển khai bước đầu còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; chưa có nhiều bài viết sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa nhanh nhạy, chưa bám sát thực tiễn. Việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin tuyên truyền một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm đôi khi còn chậm, thiếu tính chủ động, nhạy bén. Vấn đề vi phạm đạo đức, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí chưa được khắc phục triệt để. Chưa thực hiện thống nhất, đồng bộ về số lượng phòng và tên phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy…

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành Tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí cho rằng, dù bối cảnh trong nước và thế giới bên cạnh thuận lợi còn có những khó khăn, thách thức, song ngành Tuyên giáo đã chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành Tuyên giáo trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tập trung vào một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp ủy xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tính chất nền tảng, bao quát, lâu dài. Nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để định hướng tầm nhìn tổng quát, mục tiêu phát triển và cụ thể hóa quan điểm, định hướng, giải pháp chủ đạo. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. 

Hai là, triển khai xây dựng các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng sâu sắc hơn, chất lượng hơn, có tính khả thi cao; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Ba là, chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo,  định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, định hướng thông tin; chủ động kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh. Nâng cao năng lực dự báo, tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng, chủ động phát hiện, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật. Phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, lợi dụng sự kiện chính trị, lịch sử, tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Khẩn trương xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. 

Năm là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản, phát huy vai trò cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác khoa giáo, đổi mới tư duy, nhận thức về công tác khoa giáo trong tình hình mới.

Sáu là, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tiến tới thống nhất trong toàn ngành Tuyên giáo. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo để phát huy các thế mạnh, hiệu quả trong thực tiễn.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị những người làm công tác tuyên giáo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong năm 2024./.

Theo dangcongsan.vn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra