Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Thanh tra

Thứ tư, 08/02/2023 15:00
(ThanhtraVietNam) - Tại Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Thanh tra năm 2023, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ ngành Thanh tra năm 2022 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác năm 2022

Năm 2022,  Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác thanh tra nên ngành Thanh tra đã hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2022 và các cuộc thanh tra đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, luôn chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các Kết luận thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra còn chậm; chú trọng đôn đốc, kiểm tra thực hiện xử lý sau thanh tra; do vậy, kết quả toàn ngành Thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm về kinh té tăng khoảng 14%; chuyển cơ quan điều tra tăng 48% số vụ việc so với năm 2021.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Đặc biệt, trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã và đang hoàn thành nhiều nhiệm vụ đột xuất do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tiêu biểu là cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; thanh tra công tác quản lý và thực hiện quy hoạch điện VII, quy hoạch điện VII điều chỉnh; thanh tra công tác quản lý vật liệu thông thường phục vụ cho dự án giao thông trọng điểm Quốc gia; thanh tra công tác quản lý, kinh doanh xăng dầu... Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 04 Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận thanh tra và tham mưu Tổ công tác 153 của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các Kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn của dân tộc; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong công tác tiếp công dân được nâng lên; nhất là: Tập trung rà soát, giải quyết và thông báo chấm dứt giải quyết nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ đã tổ chức nhiều Tổ công tác phối hợp với các Bộ, ngành trực tiếp làm việc với các địa phương có khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người để tiếp dân, đối thoại, đưa ra giải pháp giải quyêt dứt điểm vụ việc, do vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 đạt tỷ lệ cao nhất so với nhiều năm gần đây (88,8%).

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý và chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan điều tra, số vụ việc chuyển tăng 48% so với năm 2021. Riêng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển 35 vụ việc, nhóm vụ việc, tăng 19 vụ việc (2,18 lần) so với năm 2021, trong đó có 04 vụ việc chuyển Cơ quan điều tra tại cuộc thanh tra công tác quản lý và thực hiện quy hoạch điện VII, quy hoạch điện VII điều chỉnh khi chưa ban hành Kết luận thanh tra, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhất là đã tham mưu Chính phũ trình Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 3, thứ 4 thông qua Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2023; trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập.

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng như nêu trên, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần quan tâm, khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Thanh tra bộ, ngành, địa phương như: Một số cuộc thanh tra của nhiều năm trước còn để kéo dài thời gian xây dựng báo cáo kết quả và ban hành Kết luận thanh tra; một sế Kết luận thanh tra của những năm trước đây có vụ việc phát hiện sai phạm nhưng chưa chuyển ngay cho Cơ quan điều tra xử lý thẩm quyền. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nên số đơn thư, đoàn đông người khiếu nại, tố cáo có xu hướng tăng so với năm 2021. Công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn bất cập, hạn chế. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, rất ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ./.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ theo tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới, sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả”, năm 2023, Ban cán sự đảng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, quyết tâm, quyết liệt phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp giao cho.

Theo đó, Ban cán sự đảng, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, bám sát và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành, Định hướng chương trình thanh tra năm 2023, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, trong đó:

Một là, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; đầu tư xây dựng; cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; đấu thầu, mua sắm tài sản công; tài chính, ngân hàng; tín dụng cho vay bất động sản; trái phiếu; chứng khoán...

Hai là, mục tiêu quan trọng của công tác thanh tra trong giai đoạn hiện nay là phải đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các Kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành Kết luận thanh tra; Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong tổ chức và hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra và Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Ba là, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Thứ hai, tham mưu thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp giao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sớm trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tập trung triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương chuyển Cơ quan điều tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý theo thẩm quyền (không chờ ban hành Kết luận thanh tra).

Thứ tư, về công tác xây dựng thể chế: Phải tập trung cao độ cho việc tham mưu Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; chủ động xây dựng và ban hành các Thông tư và các Quy chế quy định chi tiết thi hành Luật và Nghị định về thanh tra; Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của cấp mình.

Thứ năm, về công tác xây dựng ngành: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”...

Thứ sáu, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành một cách nhịp nhàng, chặt chẽ, ăn khớp để công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng, Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và Quy quy chế làm việc của các cơ quan thanh tra; các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành, địa phương gương mẫu, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành xuât săc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra trong năm 2023./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra