Ngân hàng chính thức được mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp, cơ cấu lại nợ khách hàng gặp khó khăn

Thứ ba, 25/04/2023 11:00
(ThanhtraVietNam) – Chính thức cho phép các tổ chức tín dụng mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà không cần đợi đủ 12 tháng sau khi bán và được xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ… là những quy định vừa mới được Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành.

Gia tăng thanh khoản, thúc đẩy phát triển thị trường

Ngày 23/4/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Thời gian ngưng hiệu lực từ ngày 24/4 đến hết 31/12/2023.

Theo đó, trong thời gian ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN, TCTD được mua lại TPDN chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM mà TCTD đã bán và/hoặc TPDN chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN chưa niêm yết mà TCTD đã bán khi đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN; bên mua TPDN này từ TCTD thanh toán toàn bộ số tiền mua TPDN tại thời điểm TCTD ký kết hợp đồng bán TPDN cho bên mua; và doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của TCTD tại thời điểm gần nhất trước khi mua TPDN.

NHNN kỳ vọng quy định này sẽ góp phần gia tăng thanh khoản, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường TPDN.

Cùng ngày, NHNN cũng đã ban hành Thông tư quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện kể từ ngày 24/4/2023 đến hết 30/6/2024.

TCTD được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của TCTD theo một số điều kiện cụ thể.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ do TCTD quyết định dựa trên mức độ khó khăn của khách hàng nhưng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

TCTD phải chịu trách nhiệm về quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ đảm bảo giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi.

Các khoản nợ vi phạm quy định của pháp luật không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Một bản quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ phải được TCTD ban hành để thực hiện thống nhất trong trong toàn hệ thống và gửi cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cùng NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính.

Báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ hàng tháng cũng được yêu cầu gửi về NHNN qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Riêng các quỹ tín dụng nhân dân sẽ gửi về NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính.

NHNN giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện thanh tra, giám sát các TCTD thực hiện thông tư này.

leftcenterrightdel

 Hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Agribank

Phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả

Theo NHNN, cùng với các chính sách tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp đã và đang triển khai, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ của ngành ngân hàng sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng, tạo điều kiện tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, tiêu dùng qua đó góp phần phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế theo các mục tiêu đề ra của năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ cho biết, vào ngày 22/4, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp  để rà soát, thúc đẩy việc ban hành 2 thông tư về cơ cấu lại nợ, hoãn giãn nợ, không chuyển nhóm nợ và TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán TPDN.

Thủ tướng đề nghị NHNN hoàn thiện dự thảo Thông tư liên quan đến hướng dẫn cơ cấu lại nợ, hoãn giãn nợ, không chuyển nhóm nợ theo hướng cân nhắc mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng phù hợp, đồng thời thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát và đẩy mạnh phân cấp để tăng cường trách nhiệm của các TCTD và phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-NHNN, Thủ tướng yêu cầu phải thiết kế hỗ trợ thị trường TPDN để tăng cường niềm tin thị trường và theo hướng cho phép TCTD mua lại ngay TPDN.

NHNN được đề nghị tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng hạ lãi suất phù hợp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các TCTD đầu tư, cho vay đối với TPDN nhằm tăng nguồn cung, tính thanh khoản, phát triển thị trường trên cơ sở an toàn, hiệu quả và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Phạm Ngọc Tú - Agribank

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra