Lời Tòa soạn:

Mời bạn đọc đón đọc Chuyên đề Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vốn Nhà nước trên Tạp chí Điện tử Thanh tra

Thứ tư, 18/05/2022 15:00
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao, ngày 23/03/2022, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra đã ký ban hành Kế hoạch số 105/KH-TCTT thực hiện Chuyên đề Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vốn Nhà nước trên Tạp chí Điện tử Thanh tra năm 2022, 2023.
leftcenterrightdel
 Ảnh chụp màn hình. K. Dung

Mục đích của Chuyên đề nhằm tuyên truyền, đánh giá về những hiệu quả kinh doanh, phát triển vốn nhà nước do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu đầu tư; kết quả việc thực hiện Quyết định số 2344/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn đến năm 2015; kết quả việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt tại Quyết định số 908/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế hoạt động đầu tư của SCIC và giải pháp khắc phục nhằm nhằm bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đánh giá những tác động của các chủ trương, chính sách, pháp luật đối với các doanh nghiệp xung quanh các nội dung về quá trình thoái vốn nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và những kiến nghị, đề xuất.

Qua đó, kịp thời biểu dương mô hình tốt, cách làm hay trong đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản lý vốn, tài sản nhà nước trước và sau quá trình thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg và cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 707/QĐ-TTg,…; góp phần phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC, Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC, Quyết định 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”, Quyết định số 908/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020,…

Tạp chí Thanh tra kính mời bạn đọc đón đọc Chuyên đề Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vốn Nhà nước trên Tạp chí Điện tử Thanh tra: ThanhtraVietNam.vn

Theo đường dẫn: ThanhtraVietNam.vn -> Thực tiễn và chính sách -> Quản lý vốn, tài sản nhà nước của SCIC

Hoặc link: Http://thanhtravietnam.vn/thuc-tien-va-chinh-sach/quan-ly-von-tai-san-nha-nuoc-cua-scic

TCTT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra