Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh:

Tăng cường công tác hòa giải vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp

Thứ tư, 30/08/2023 17:45
(ThanhtraVietNam) – Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra để triển khai công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong những tháng cuối năm 2023 của Ban Dân vận, Quận ủy Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận Quận ủy Quận 11 đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy triển khai quán triệt kịp thời các văn bản của Trung ương, của Thành ủy về công tác dân vận, công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở đến các cấp ủy cơ sở.

Trọng tâm là triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện các chủ đề năm 2023 của TP, Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU của Thành ủy và Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/QU của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp về công tác dân vận; Chương trình công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo năm 2023; tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường (hẻm). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, Chỉ thị số 19-CT/TU, Chỉ thị số 22-CT/TU, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tăng cường tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân...

leftcenterrightdel
Cần tăng cường tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân... (ảnh:P. Đức) 

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận; thực hiện tốt công tác dân vận thông qua việc tham gia ngay từ đầu trong các công tác quy hoạch, xây dựng, trong triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận Quận ủy quan tâm đối với các tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận gắn với công tác hòa giải ở cơ sở đã được chỉ ra tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu bổ sung các giải pháp phù hợp trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Thời gian tới, Ban Dân vận Quận ủy sẽ tiếp tục tham mưu Thường trực Quận ủy tăng cường lãnh chỉ đạo công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp mô hình khu phố (không còn tổ dân phố); tăng cường đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng, nhất là công tác nắm, dự báo tình hình Nhân dân theo hướng linh hoạt, kịp thời và hiệu quả; quan tâm các vấn đề về đời sống, việc làm; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội…

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra