Bắc Ninh:

Giải quyết 5/6 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Thứ hai, 07/11/2022 10:56
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA); chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đông người, tập trung các giải pháp để giải quyết bảo đảm đạt quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn trong giải quyết các vụ việc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, toàn tỉnh đã giải quyết 5/6 vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC như: Chỉ đạo tăng cường phối hợp, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2022 và tết Nguyên đán Nhâm Dần. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Báo cáo Đoàn Giám sát, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC giai đoạn năm 2016 - 2021. Làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về nội dung giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC giai đoạn năm 2016 – 2021. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 363, Kế hoạch 1910 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Báo cáo Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về tình hình xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp công dân định kỳ. Ảnh: btcd.vpubnd.bacninh.gov.vn

Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp 2.530 lượt công dân với  4.555 người và 1.802 vụ việc; số đoàn đông người được tiếp là 107 lượt đoàn với 1.629 người. Tổng số đơn KNTC, KNPA đã tiếp nhận là 3.324 đơn, có 51 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 40 đơn, đạt tỷ lệ 78,43%; trong đó, đã giải quyết 28/36 đơn khiếu nại và 12/15 đơn tố cáo. Thực hiện theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, qua rà soát, toàn tỉnh có 6 vụ việc cần phải xem xét, chỉ đạo giải quyết. Trong đó, có 05 vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định, Kết luận, Văn bản giải quyết; 01 vụ việc đã có Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Công an tỉnh và đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố đối với các bị can có sai phạm. Một số vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài, đông người như:

- Vụ việc của ông Lưu Bá Thành và 10 công dân xã Song Liễu, huyện Thuận Thành đề nghị dừng thực hiện dự án làng nghề tái chế phế liệu tại xã Song Liễu vì ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt người dân. Ngày 15/11/2016, UBND huyện Thuận Thành có văn bản số 788/CV-UBND, theo đó: Yêu cầu UBND xã Song Liễu tạm dừng thực hiện dự án và tiếp tục tổ chức hội nghị họp toàn thể Nhân dân thôn Ngọc Lâm để lấy ý kiến Nhân dân về sự cần thiết để thực hiện dự án. Đến nay UBND xã Song Liễu không thực hiện dự án và công dân không đơn thư kiến nghị, phản ánh.

- Vụ việc của ông Lưu Đình Quyết và 16 công dân xã Phú Lâm, huyện Tiên Du kiến nghị nội dung liên quan đến Thông báo số 100/TB-UBND ngày 17/10/2016 của UBND huyện Tiên Du về việc thu hồi đất để xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu Đồng Quai Chảo, thôn Đông Phù. xã Phú Lâm. huyện Tiên Du. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 173/UBND-NC ngày 19/01/2017 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiên Du phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát quy trình thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thôn Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật. UBND huyện đã trả lời và thông báo tạm dừng quy hoạch vị trí khu xử lý rác thải sinh hoạt, không triển khai xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu Đồng Quai Chảo, thôn Đông Phù, xã Phú Lâm. Từ đó đến nay, công dân không có đơn thư kiến nghị, phản ánh.

- Vụ ông Nguyễn Tôn Quyền đại diện cho một số công dân thôn Đình Cả, huyện Tiên Du không đồng ý với Báo cáo số 48/TTr-NV3 ngày 30/01/2013 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về một số nội dung: Kiến nghị việc thực hiện Quyết định số 714/QĐ-CT ngày 20/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về dự án Bãi Dé và việc xây dựng, thanh toán đường giao thông Chùa Cổ Lũng tại thôn Đình Cả... Ngày 30/12/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Văn bản số 2930/UBND-NC về việc giao Thanh tra tỉnh rà soát theo nội dung đơn của ông Nguyễn Tôn Quyền, thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du. Ngày 24/02/2014, Thanh tra tỉnh ban hành báo cáo số 60/TTr.NV3 về việc báo cáo kết quả rà soát đơn của ông Nguyễn Tôn Quyền, thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du gửi Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Tôn Quyền. Đến nay công dân không có đơn thư khiếu kiện.

Bên cạnh đó, Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC.

Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã ban hành Kết luận số 290-KL/TU ngày 01/12/2021 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022, trong đó có nội dung trọng tâm triển khai thực hiện nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; không để xảy ra tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, đông người, phát sinh “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh triển khai cụ thể hoá các chỉ đạo của Trung ương, củaTỉnh thông qua Chương trình hành động số 01/BKHĐT-TTr ngày 21/01/2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 9 tháng đầu năm đã bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chỉ đạo của cấp trên, các sở ngành, huyện thị xã, thành phố đã có sự vào cuộc tích cực hơn, tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp. Kịp thời chỉ đạo tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật trong công tác tiếp công dân, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được nâng lên. Kết quả giải quyết đơn thư góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đồng thời, tăng cường thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về tiếp công dân, KNTC; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC trên địa bàn tỉnh, tập trung ở xã, phường, thị trấn./.

 

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra