Kon Tum: Tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp

Thứ tư, 22/03/2023 17:29
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian tới, UBND tỉnh Kon Tum đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung tiến hành rà soát, thẩm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, không để kéo dài gây tác động xấu đến hiệu quả, hiệu lực về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân.

UBND tỉnh Kon Tum dự báo, trong thời gian tới tình hình khiếu kiện của người dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn những diễn biến phức tạp, tập trung khiếu kiện về tranh chấp đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Chính vì vậy, UBND tỉnh đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với công tác này.

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Khóa XIII về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các Quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 115/TTg-V.I ngày 20/01/2020 về việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định.

Chú trọng bố trí cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Nâng cao chất lượng công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Nhân dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo phải xác định rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi, ban hành quyết định trái pháp luật.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh để thống nhất về quản lý, khử trùng lặp đơn thư, tăng cường công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, tham mưu, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

leftcenterrightdel
UBND tỉnh Kon Tum dự báo, trong thời gian tới tình hình khiếu kiện của người dân trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai. (Ảnh minh họa, internet) 

Cần có chế tài xử lý đối với vụ việc khi người khiếu nại, tố cáo không hợp tác

Qua thực tiễn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, UBND tỉnh Kon Tum kiến nghị Thanh tra Chính phủ tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng nắm thông tin, dự báo thống kê số liệu, tình hình khiếu nại, tố cáo phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo.

Đối với một số tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn như hiện nay, đề nghị Thanh tra Chính phủ quan tâm phối hợp với địa phương có kế hoạch thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Đồng thời, nghiên cứu, quy định cụ thể về biện pháp chế tài xử lý nghiêm đối với một số đối tượng lợi dụng hoạt động tiếp công dân để vu khống, xuyên tạc, cố tình khiếu nại, tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

Mặt khác, cần có quy định cụ thể về chế tài xử lý đối với các vụ việc khi người khiếu nại, tố cáo không hợp tác (không đến làm việc theo giấy mời, không cung cấp hồ sơ tài liệu gốc...) gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh, dẫn đến không đảm bảo về trình tự, thủ tục.

Ngoài ra, UBND tỉnh Kon Tum kiến nghị Thanh tra Chính phủ triển khai tập huấn hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được những yêu cầu báo cáo và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư này./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra