Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 24/10/2023 19:40
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Đồng thời, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; tiếp tục rà soát các vụ KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; triển khai thí điểm Mô hình tiếp công dân trực tuyến…

Mới đây, Chính phủ đã có Báo cáo số 530/BC-CP về kết quả thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 trong lĩnh vực thanh tra (Nghị quyết số 134/2020/QH14 và Nghị quyết số 75/2022/QH15).

Hoàn thành việc nhập dữ liệu 1.003 vụ việc KNTC phức tạp

Riêng về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 633/KH-TTCP thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong đó, hoàn thành việc nhập dữ liệu 1.003 vụ việc KNTC phức tạp theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương để được tiếp và giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo các hoạt động tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương diễn ra thường xuyên, liên tục, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; nắm tình hình công dân khiếu kiện, nhất là các địa phương có đoàn đông người khiếu kiện, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”.

Ngoài ra, phối hợp với Bộ Công an xác định các vụ việc KNTC tại các địa phương liên quan và nội dung cụ thể cần thanh tra, thống nhất biện pháp xử lý; hoàn thành việc xây dựng Mô hình tiếp công dân trực tuyến và tổ chức thực hiện thí điểm đối với một số địa phương trong thời gian tới.

Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch số 1910/KH-TTCP và phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng cùng các địa phương thực hiện kiểm tra, rà soát từng vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc công dân khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện đã xem xét khách quan, tuân thủ theo pháp luật, có đánh giá sự tác động, hiệu quả của quá trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền từ trình tự, thủ tục pháp lý, điều kiện lịch sử, thực tiễn của địa phương, chính sách pháp luật đã áp dụng... và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 4076/VPCP.VI ngày 03/6/2023 chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Báo cáo số 530/BC-CP của Chính phủ nêu rõ, qua theo dõi tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và kết quả trao đổi với đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Báo cáo số 530/BC-CP của Chính phủ cho thấy, trong năm 2023 có 20/74 (27%) vụ việc công dân còn tiếp khiếu tại Trụ sở. Tình trạng các đoàn khiếu kiện tụ tập đông người tại nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và Trụ sở các cơ quan Trung ương đã giảm rõ rệt và được kiểm soát; còn tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, một số đoàn đông người chỉ xuất hiện khi các kỳ họp của Quốc hội khóa XV diễn ra, các công dân khiếu kiện tuân thủ đúng quy định pháp luật, không có các hành vi kích động, gây rối ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực Trụ sở.

leftcenterrightdel
 Một phiên tiếp công dân của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. (Ảnh: L.A)

Triển khai thí điểm Mô hình tiếp công dân trực tuyến

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra bám sát nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp đề triển khai kế hoạch công tác.  

Trong đó, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Măt khác, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Đặc biệt, nâng cấp, hoàn thiện và khai thác sử dụng có hiệu quả Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết KNTC, đảm bảo kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc và liên thông trong toàn hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, triển khai thí điểm Mô hình tiếp công dân trực tuyến./.

Năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp 838.882 lượt người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, với tổng số người được tiếp là 902.329 người về 665.639 vụ việc, có 7.243 đoàn đông người.

Đồng thời, tiếp nhận 926.919 đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; đã xử lý 875.519 đơn, có 764.182 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 82,4% tổng số đơn đã xử lý); có 47.758 vụ việc khiếu nại, 17.662 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước.

Kết quả, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 52.304/65.420 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80%. Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 181,2 tỷ đồng, 182,1 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 349,2 tỷ đồng, 51,8 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 9 tổ chức, 2.342 cá nhân; kiến nghị xử lý 1.339 người (trong đó có 1.140 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 77 vụ, 91 đối tượng (có 33 cán bộ, công chức).

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã thực hiện được 17.280/20.215 quyết định, kết luận, kiến nghị phải thực hiện, đạt tỷ lệ 85,5%.


Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra