Trà Vinh:

Nâng cao hiệu quả đối thoại, giảm giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 13/09/2022 08:27
 (ThanhtraVietNam) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về công tác “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC), phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh” để tiếp tục nâng cao hiệu quả, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Hướng đi đúng, đạt nhiều kết quả tốt

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, công tác tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết KN, TC, phản ánh, kiến nghị của công dân hiện nay được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực; tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền KN, TC theo quy định; nhiều vụ việc phát sinh được giải quyết ngay tại cơ sở; xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết: Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong tổ chức và phối hợp tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia, nắm tình hình, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh, KN, TC của người dân, hướng dẫn thực hiện quyền KN, TC theo quy định của pháp luật, không liên kết nhau khiếu nại, tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự.

Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp, nhận 08 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân (trong này có trùng 02 đơn gửi nhiều lần), ban hành công văn chuyển 04 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn công dân làm đơn và gửi đúng chỗ 01 đơn và 01 đơn không thuộc quyền xử lý. Đồng thời, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp tham gia công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở và giám sát việc giải quyết KN, TC.

Toàn tỉnh có 756 tổ hòa giải ở cơ sở với 6.188 hòa giải viên, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam cùng với sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể. Hoạt động phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua cũng đạt một số kết quả khả quan; trong hòa giải có lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, làm giảm đáng kể các vụ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Lê Văn Hẳn trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động nắm bắt tình hình tư tưởng trong Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer thì công tác hòa giải ở cơ sở, giám sát cộng đồng của UBMTTQ Việt Nam các cấp đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Cùng với đó, kết hợp đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các chương trình phối hợp giữa MTTQ với các ngành, đoàn thể, nhân lên những giá trị đạo đức tốt đẹp như tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích chung... góp phần tích cực xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Nhìn nhận từ cơ sở liên quan đến công tác tiếp công dân, Bí thư Đảng ủy xã Song Lộc cho rằng, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân cần được thực hiện tốt. Mặc dù thời gian qua không có đơn thư của công dân thế nhưng cá nhân Bí thư Đảng ủy xã đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Từ đó, kịp thời thông tin những quan điểm, chủ trương của Đảng và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần giải quyết có hiệu quả một số vấn đề phức tạp trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn, thư, yêu cầu của công dân, từ năm 2021 đến nay, đã chỉ đạo giải quyết 34/34 đơn. Do vậy không có đơn, thư vượt cấp, KN, TC xảy ra.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân tại một số cấp ủy, chính quyền thực hiện chưa tốt; người đứng đầu cấp ủy chưa chủ động chỉ đạo chọn vụ việc để tiếp và đối thoại với dân; hiệu quả giải quyết các vụ việc KN, TC của người dân chưa cao… Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 11/8/2022 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết KN, TC, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, KN, TC. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư; giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên Nhân dân, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra