Quy định mới về nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban Tôn giáo TP Hà Nội

Thứ năm, 30/06/2022 15:14
(ThanhtraVietNam) - Nhiệm vụ của Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội được quy định mới tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành.

Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND TP, Chủ tịch UBND TP quản lý Nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tôn giáo TP. Hà Nội tham mưu, giúp Giám đốc Sở trình UBND TP ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó có thực hiện công tác kiểm tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Trưởng ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội Phạm Tiến Dũng (Ảnh: LA)

Bên cạnh việc quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Nội vụ và UBND TP Hà Nội, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội còn thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác về quản lý nội bộ tại Ban Tôn giáo. Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng, quản lý, lưu trữ hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Ban Tôn giáo gồm có Trưởng ban và không quá 2 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban là người đứng đầu Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của TP, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Tôn giáo và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Ban Tôn giáo xây dựng kế hoạch biên chế công chức báo cáo lãnh đạo Sở Nội vụ trình UBND TP xem xét, quyết định.

Quyết định số 2064/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/6/2022. Các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo được quy định tại các văn bản trước đây đều bãi bỏ./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra