Đồng Nai:

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 18/01/2024 15:43
(ThanhtraVietNam) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai đối với Thanh tra tỉnh tại công văn yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, TP thực hiện nghiêm việc tăng cường tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân để chủ động nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; chủ động lựa chọn vụ việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng, nhất là các vụ việc nổi cộm, bức xúc của người dân để giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cá nhân có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, xúi giục, kích động người dân tụ tập đông người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Người đứng đầu chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; không để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân. Đồng thời, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
Q.Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024 (Ảnh: ĐT) 

UBND tỉnh cũng yêu cầu, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời xử lý đối với đơn thư được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy chuyển đến; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh định kỳ làm việc với chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan về lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra