Lâm Đồng:

Triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 06/11/2023 16:22
(ThanhtraVietNam) - Nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể tránh để xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo không để thành “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích kịp thời tiếp công dân, tổ chức đối thoại, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trước, trong và sau thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV nhằm hạn chế công dân tập trung đông người tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để khiếu kiện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời bảo đảm phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động phối hợp phòng ngừa, xử lý các tình huống phức tạp; phục vụ kịp thời cho Lãnh đạo trong việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; thực hiện nghiêm nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Qua tiếp công dân, kịp thời giải thích, hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật; thực hiện phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

leftcenterrightdel
Lâm Đồng triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền và các vụ việc được cấp có thẩm quyền giao; tổ chức đối thoại để giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo những trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp ra các cơ quan Trung ương khiếu kiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc xây dựng Kế hoạch tiếp công dân của địa phương; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật. Qua tiếp công dân, kịp thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra “điểm nóng”.

Cùng với đó cần nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; chủ động thành lập Tổ công tác để phối hợp, kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp phát sinh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo những trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp  ra các cơ quan Trung ương khiếu kiện. 

Ngoài ra các địa phương có công dân khiếu kiện tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm cử cán bộ, công chức có thẩm quyền cùng Tổ công tác để phối hợp với Thường trực Tiếp công dân của Quốc hội, Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tiếp, vận động, giải thích và có biện pháp cần thiết đưa công dân về địa phương, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, Công an các địa phương nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, có biện pháp phù hợp phối hợp giải quyết tốt việc công dân tập trung khiếu nại, tố cáo vượt cấp; có phương án xử lý tình huống công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người, gây mất an ninh, trật tự.

Thanh tra tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định của pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổng hợp tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thơi gian diễn ra kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV; dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Ban Dân nguyên - Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh đã tiếp 2.012 lượt với 2.695 người được tiếp từ 2.046 vụ việc. Trong đó, tiếp công dân thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là 1.319 lượt/1.610 người với 1.359 vụ việc. Tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị là 693 lượt/1.085 người với 687 vụ việc. Qua tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm tổ chức triển khai đúng theo trình tự, thủ tục cơ bản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Qua đó, hướng dẫn người dân gửi đơn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định. 

Về tình hình khiếu nại, tố cáo trong 9 tháng năm 2023, có tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện xử lý phát sinh là 747 đơn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính… Ngoài ra, phát sinh đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy phép xây dựng; công tác xử lý đơn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra