Ninh Bình:

Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt trên 80%

Thứ hai, 15/05/2023 09:39
(ThanhtraVietNam) - Thời gian vừa qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân tại tỉnh Ninh Bình giải quyết xong hơn 80% tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh chính trị - xã hội trên địa bàn.

Trong những tháng đầu năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, xem xét kết luận, quyết định giải quyết các vụ việc KNTC cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Cùng với đó, tăng cường rút kinh nghiệm thực tiễn, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Sự phối hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC giữa UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. UBND tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên việc kiểm điểm hàng tuần, hàng tháng, hàng quý về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân tại hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh và hội nghị phiên thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương và một số vụ việc công dân cố tình khiếu kiện kéo dài, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Ninh Bình. Ảnh: kntc.ninhbinh.gov.vn

Nhìn chung, tình hình KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản ổn định. Một số đơn thư KNTC vẫn chủ yếu là những nội dung cũ phát sinh từ công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khiếu nại liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; tố cáo cán bộ cấp xã vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai, thực thi công vụ và thực hiện các chế độ chính sách xã hội... Hầu hết các vụ việc KNTC đều đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của tỉnh quan tâm, chỉ đạo, xem xét, giải quyết nhưng một số công dân cố tình, tiếp tục khiếu kiện hoặc chuyển sang tố cáo người ký ban hành văn bản giải quyết; một số công dân thiếu sự hợp tác với cơ quan Nhà nước hoặc đưa ra những đề nghị không có căn cứ pháp lý để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Quý I năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đã tiếp 668 lượt với 421 vụ việc, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước; số đoàn đông người được tiếp là 20 lượt đoàn đông người với 391 người. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực tiếp và ủy quyền tiếp là 877 kỳ với 275 lượt tiếp dân, số người được tiếp là 329 người. Tổng số đơn tiếp nhận qua công tác tiếp dân là 307 đơn với 290 vụ việc; trong đó, khiếu nại 18 đơn với 16 vụ việc, tố cáo là 06 đơn với 06 vụ việc, phản ánh, kiến nghị là 283 đơn với 246 vụ việc.

Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 11/13 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85%, trong đó có 10 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính; 01 vụ việc giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục. Các vụ việc đều được giải quyết đúng thời gian theo quy định. Đối với đơn tố cáo, các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 08/10 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80%. Các vụ việc đều được giải quyết đúng thời gian theo quy định.

Cùng với đó, thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, toàn tỉnh có 04 vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố đã được Tổ công tác của tỉnh đưa vào kế hoạch chỉ đạo giải quyết. Kết quả đến nay đã có 03/04 vụ việc đã được xem xét, giải quyết dứt điểm; còn 01 vụ việc ông Trần Văn Ngọc ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn đã được các cấp xem xét, giải quyết khiếu nại, đã có phương án giải quyết nhưng chưa được giải quyết dứt điểm vụ việc. Đến thời điểm này, Thanh tra Chính phủ đã có ý kiến về quan điểm xử lý vụ việc trong trường hợp công dân cố tình không hợp tác giải quyết vụ việc, thì sẽ chấm dứt việc xem xét giải quyết, hiện nay UBND huyện Kim Sơn và các cơ quan có liên quan đang tiếp tục tuyên truyền, vận động công dân chấp hành, phối hợp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn đó những mặt tồn tại hạn chế trong công tác tiếp dân tại tỉnh như: Việc phân loại xử lý đơn thư ở một số cơ quan, đơn vị chưa chính xác dẫn đến việc giải quyết còn lúng túng; thời gian giải quyết còn kéo dài; một số quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo chưa được tổ chức thực hiện dứt điểm; việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch các xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của các huyện, thành phố còn chưa được thường xuyên; công tác tuyên truyền pháp luật về KNTC chưa thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong tổ chức tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân chưa quyết liệt, chưa kịp thời, dứt điểm ngay tại cơ sở; một số vụ việc mặc dù đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân không chấp hành mà vẫn tiếp tục khiếu kiện. Mặt khác công dân do không thỏa mãn với kết quả giải quyết khiếu nại, chuyển sang tố cáo người giải quyết. 

Để phát huy những mặt tích cực cũng như khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 04/7/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Tăng cường phối hợp thường xuyên với các cơ quan Trung ương, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các vụ việc KNTC vượt cấp, đông người tham gia; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để hướng dẫn giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp còn tồn đọng, các vụ việc công dân cố tình đeo bám khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương. Tiếp tục triển khai nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân của Bí thư cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan Trung ương để tiếp, xử lý các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người tham gia, tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc KNTC còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài./.

 

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra