Thí điểm giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thứ năm, 24/11/2022 21:12
(ThanhtraVietNam) - Ngày 21/11/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ra Quyết định 3504/QĐ-BHXH ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại BHXH thành phố Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam.

Quy định này áp dụng cho các đối tượng là cá nhân thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc các trường hợp: Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc người tham gia BHXH tự nguyện chết có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng chết hoặc người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết có đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Công Dịch vụ công Quốc gia.

Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng

Cán bộ bộ phận Một cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, nhận trích lục khai tử điện tử và Mẫu số 02 do Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến qua phần mềm dịch vụ công liên thông.

Sau đó, kiểm tra các thông tin kê khai trên Mẫu số 02 với cơ sở dữ liệu đóng, hưởng BHXH do ngành BHXH quản lý và gửi thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử theo quy định tại Quyết định số 838/QĐ-BHXH cho người dân và phản hồi trạng thái xử lý cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển cho Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH.

Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ; thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định. Chủ động liên hệ với thân nhân của người chết theo thông tin kê khai trên Mẫu số 02 để kiểm tra, xác nhận thông tin đề nghị hưởng mai táng phí. Trường hợp nếu thấy cần thiết thì tổ chức kiểm tra, xác minh trước khi giải quyết.

Tiếp theo, truy cập Hệ thống quản lý chính sách (TCS) để báo giảm đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng đối với trường hợp người chết là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Thông báo cho cơ quan Bưu điện đối chiếu số tiền còn phải trả, không phải trả, số phải thu hồi và cập nhật vào phần mềm nghiệp vụ. Xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng; lập danh sách chi trả trợ cấp mai táng theo quy định.

Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng chế độ BHXH để trả cho người dân. Trường hợp người nhận trợ cấp mai táng đăng ký nhận kết quả giải quyết tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH thì cán bộ tại bộ phận Một cửa điện thoại trực tiếp và thông báo cho người hưởng đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH.

Về việc trả tiền trợ cấp mai táng, Tổ/Phòng Kế hoạch - Tài Chính sẽ tiếp nhận Danh sách C97-HD từ Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH, thực hiện quy trình chi trả như quy định bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân.

leftcenterrightdel
BHXH Việt Nam thí điểm việc giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại BHXH thành phố Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam. (Ảnh chụp màn hình, Minh Nguyệt)

Hướng dẫn, phối trong triển khai thực hiện thí điểm

Về tổ chức thực hiện, BHXH thành phố Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với cơ quan BHXH triển khai Quy trình này đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm để hoàn thiện quy trình trước khi đưa vào triển khai chính thức.

Văn phòng BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH và các đơn vị liên quan hướng dẫn BHXH thành phố Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển đến từ Cổng dịch vụ công Quốc gia qua phần mềm liên thông. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, trình ban hành dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định này khi có quyết định triển khai chính thức.

Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng việc thực hiện quy định ban hành kèm theo Quyết định này; hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong quá trình sử dụng các phần mềm nghiệp vụ. Mặt khác, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH xây dựng biểu mẫu thống kê, tổng hợp kết quả thực hiện trên phần mềm nghiệp vụ.

Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an để thực hiện xác thực thông tin kê khai của người lao động trên cổng Dịch vụ công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giám sát việc triển khai, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tổ chức lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số tại cơ sở dữ liệu dùng chung của BHXH Việt Nam để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu tra cứu và cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Tổng hợp, đánh giá số lượng, kết quả hồ sơ giao dịch thí điểm trước khi đưa vào triển khai chính thức./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra