Thanh tra tỉnh Cà Mau:

Triển khai chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi việc trước tuổi nghỉ hưu

Thứ năm, 02/11/2023 09:09
(ThanhtraVietNam) - Ngày 27/10/2023, Văn phòng Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi việc trước tuổi nghỉ hưu.

Nghị quyết này quy định về đối tượng, điều kiện, chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, cấp huyện thôi việc trước tuổi nghỉ hưu. Cụ thể:

Một là, đối tượng áp dụng: Cán bộ bầu cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Hai là, điều kiện hưởng chính sách: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng quy định đảm bảo các điều kiện sau:

Có thời gian công tác còn lại từ trên 06 tháng (kể từ khi có quyết định cho thôi việc của cấp thẩm quyền) đến đủ 36 tháng, tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định; Trường hợp ở thời điểm thôi việc, cán bộ làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc. Cán bộ thôi việc theo nguyện vọng, được cấp có thẩm quyền đồng ý.

leftcenterrightdel

Công chức Thanh tra tỉnh đang tiếp nhận hồ sơ kê khai tài sản của đơn vị huyện Trần Văn Thời. (Ảnh: Ngọc Xinh) 

Ba là, đối tượng không áp dụng gồm:

Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Cán bộ thuộc đối tượng giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác xin thôi việc nhưng chưa có người thay thế. Cán bộ chưa làm việc đủ thời gian cam kết với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc hưởng chính sách ưu đãi, thu hút của tỉnh.

Cán bộ đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm. Cán bộ chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, đơn vị (trừ trường hợp có cam kết hoàn thành việc thanh toán các khoản nợ với cơ quan, đơn vị trước khi thôi việc). Người làm việc trong các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; trong lực lượng vũ trang.

Bốn là, chính sách khuyến khích:

Cán bộ thuộc đối tượng đáp ứng các điều kiện quy định khi thôi việc, ngoài hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định hiện hành, được hỗ trợ thêm 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng cho mỗi tháng thôi việc trước tuổi nghỉ hưu; Tháng lương hiện hưởng được tính hỗ trợ gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp công vụ, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (theo quy định).

Cán bộ được hỗ trợ chính sách này, nếu được tuyển dụng, bầu cử lại vào các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội được giao biên chế ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã thì phải hoàn trả đủ số tiền hỗ trợ đã nhận. Cơ quan, đơn vị tuyển dụng lại, bầu cử người đã nhận hỗ trợ theo quy định này có trách nhiệm thu hồi số tiền đã hỗ trợ, nộp vào ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề) thông qua ngày 10/10/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/12/2026./.

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra