"Chìa khóa" hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài tại Hòa Bình

Thứ ba, 07/06/2022 10:50
(ThanhtraVietNam) - Cấp ủy, chính quyền các cấp tại Hòa Bình chỉ đạo, chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tập thể, đông người, vượt cấp và những vụ việc mới phát sinh. Đồng thời, tăng cường đối thoại ngay từ sở và phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp huyện, giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ngành, địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, kết quả giải quyết có lý, có tình, thuyết phục hơn, đây cũng chính là "chìa khóa" để hạn chế các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài

Tỷ lệ xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt  tỷ lệ 100%

Tại tỉnh Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã vận dụng linh hoạt công tác dân vận chính quyền trong tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần tích cực nâng cao chất lượng công vụ, hiệu quả công việc.

Công tác tiếp công dân đã được tỉnh Hòa Bình quan tâm, chú trọng, thực hiện Luật Tiếp công dân, địa phương đã thành lập Ban Tiếp công dân các cấp, thành lập bộ phận tiếp dân ở sở, ngành… Cùng với đó đã ban hành nội quy, quy  định, quy chế và bố trí cơ sở vật chất phù hợp phục vụ công tác tiếp công dân. Bên cạnh việc tiếp dân thường xuyên, hàng tháng, các cơ quan đều cử cán bộ lãnh đạo tham gia các buổi tiếp công dân; trong 5 năm từ 2016 đến 2021 các cơ quan chức năng đã tiếp 11.059 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thực tế, thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới” trong giai đoạn 2016 - 2021, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Hàng tháng, các cơ quan đều cử cán bộ lãnh đạo tham gia các buổi tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15, 20 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân; bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại trụ sở theo quy định. Trong 5 năm qua (2016 - 2021) các cơ quan chức năng đã tiếp 11.059 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được chuyển đến cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền xác minh, giải quyết đạt 100%.

Thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 23/5/2019 để thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Một Hội nghị tiếp xúc, đối thoại được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh 28 vụ việc khiếu nại, 12 vụ việc tố cáo đều là những vụ việc phức tạp, đông người, đã tham mưu giải quyết 28/28 vụ việc khiếu nại, 12/12 vụ việc tố cáo đạt tỷ lệ 100%. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 210,43 triệu đồng, kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi 7.327m2 đất các loại, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành “Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”, với tinh thần vận dụng linh hoạt công tác dân vận chính quyền trong tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, các cơ quan đã chỉ đạo tăng cường tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, trực tuyến giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức 1.754 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, đảng viên.

Qua tiếp xúc, đối thoại đã kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân, góp phần hạn chế các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường, thị trấn  luôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động bám sát chức năng, nhiệm vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, đã giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều sai phạm, bất cập trong quá trình thực thi luật pháp, chính sách, công trình, dự án ở cơ sở.

Thêm nữa, Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” đã phát huy tác dụng tại các các địa phương, khi củng cố, kiện toàn, duy trì 1.482 tổ hòa giải với 9.883 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở, giữ gìn tình đoàn kết trong thôn xóm, trật tự an ninh trong cộng đồng dân cư.

UBND tỉnh cũng đã tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định trong các lĩnh vực như quản lý đất đai, xây dựng; tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại tập thể, đông người, vượt cấp và vụ việc mới phát sinh. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp huyện, Thanh tra tỉnh với các sở, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, kết quả giải quyết có lý, có tình, thuyết phục hơn.

Như vậy, với cách làm hiệu quả, thiết thực, trong đó, chú trọng đối thoại ngay từ cơ sở và phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp huyện, giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ngành, địa phương đã tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, kết quả giải quyết có lý, có tình, thuyết phục hơn. Đây cũng chính là "chìa khóa" để hạn chế các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài tại tỉnh Hòa Bình.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra