Để người có công và gia đình thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước

Thứ tư, 27/07/2022 09:01
(ThanhtraVietNam) - Một trong những trọng tâm của công tác thương binh, liệt sỹ và người có công trong thời gian tới là chính quyền địa phương và các cấp, ngành cần quan tâm giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng bảo đảm chặt chẽ, thấu lý, đạt tình để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ gặp mặt tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ

98,6% chỉ tiêu mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn người dân nơi cư trú

Theo nhận định của Ban Tuyên giáo Trung ương, kể từ khi Sắc lệnh 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 “Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ” đến nay, những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sỹ đã được Đảng, Nhà nước ta cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng (gọi chung là người có công).

Sau 75 năm thực hiện, các chính sách, chế độ ưu đãi người có công đã được nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh phù hợp với thực tế. Theo đó, các chế độ ưu đãi được thực hiện đa dạng gồm: trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ ưu đãi khác như: hỗ trợ y tế, giáo dục, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, tạo việc làm, hỗ trợ, cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, vay vốn kinh doanh hoặc miễn giảm thuế.

Người có công tùy từng đối tượng có các chính sách chăm sóc đặc thù như: Chính sách trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên sống ở gia đình... và được chăm sóc với nhiều hình thức đa dạng như tại gia đình, cơ sở y tế, trung tâm nuôi dưỡng, điều người dưỡng người có công...

Nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đã đến với người có công một cách thiết thực, hiệu quả. Có thể thống kê qua các số liệu đáng chú ý như: Gần 1,2 triệu người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng với mức chuẩn từ năm 2019 đến nay là 1.624.000 đồng (cao hơn mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng); 994.626 đối tượng thuộc lĩnh vực người có công được hỗ trợ khi gặp khó khăn vì dịch Covid-19 với kinh phí khoảng 1.483 tỷ đồng; đến nay, toàn quốc đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công; giai đoạn năm 2016-2021, Nhà nước đã công nhận bằng Tổ quốc ghi công đối với 4.200 liệt sỹ, cấp đổi lại hơn 90.000 bằng Tổ quốc ghi công; 10.654 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở cho 393.707 hộ người có công… Nhìn chung, nhiều chính sách đến được với người có công, chỉ tiêu mức sống của đối tượng chính sách này có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú (tăng dần từ 98% năm 2017, đến 98,6% vào năm 2021)…

Một công tác đặc biệt quan trọng và ý nghĩa khác - việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ; nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng cũng được chính quyền địa phương và các cấp, ngành quan tâm thiết thực với nhiều hoạt động cụ thể. Dự kiến giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, mục tiêu hình thành cơ sở có đủ quy mô, năng lực đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; đảm bảo người có công được tiếp cận thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện cả về thể chất, lẫn tinh thần...

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 
Thực hiện tốt chính sách ưu đãi với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định trong những năm tới, tiếp tục: “Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân...”. Để phát huy được những kết quả thành tích đạt được trong 75 năm qua, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Nâng cao nhận thức về thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố đảm bảo thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện sâu sắc ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Từ đó, biến nhận thức thành hành động thiết thực, cụ thể, tích cực góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi với người có công, nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng” trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Chính quyền địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người có công. Trong đó, đặc biệt quan tâm các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, người có công hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình người có công vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng trước đây, phấn đấu không để hộ người có công thuộc diện hộ nghèo.

Tiếp tục làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ; đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ, quy tập hài cốt liệt sỹ, kịp thời thông báo và tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng.

Song hành với đó, chính quyền địa phương cần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công, đặc biệt chú trọng giải quyết các vướng mắc, tồn tại phát sinh liên quan để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của đất nước. Quan tâm giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng bảo đảm chặt chẽ, thấu lý, đạt tình để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ cách chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước...

Chính sách của Đảng, Nhà nước ta nói chung và chính sách với người có công nói riêng đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong thời gian qua, góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp về chính trị, kinh tế xã hội và sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bản thân người có công với cách mạng, đồng thời, nâng cao nhận thức của toàn xã hội cùng với Nhà nước chăm lo cho người có công với cách mạng, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc trong thời kỳ mới.

 

 

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra