Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản

Thứ hai, 19/02/2024 10:14
(ThanhtraVietNam) – Tăng cường công tác quản lý nhà nước là một trong những nhiệm vụ tại Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Để phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm và kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh,

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38/CTTTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác khoáng sản; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định.

leftcenterrightdel
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định. Ảnh: TS 

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản cát; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo, thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm tra, tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn, phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm các hoạt động liên quan đến khoáng sản cát và có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản cát trên các tuyến sông qua địa bàn tỉnh, khu vực ven biển các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật các vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản cát. Thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát về phạm vi, diện tích khu vực mỏ, công suất, trữ lượng, phương pháp khai thác đã được cấp phép; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Các sở, ban, ngành khác có liên quan phải thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị./.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra