Thủ tướng giao dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2022

Thứ ba, 17/05/2022 10:45
(ThanhtraVietNam) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý BHXH có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi KCB BHYT được giao năm 2022, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.

Đối với chi KCB BHYT năm 2022 và các năm trước vượt dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao và đã được BHXH Việt Nam thẩm định, Hội đồng quản lý BHXH chủ động quyết định việc tạm cấp kinh phí KCB BHYT từ quỹ BHYT cho các địa phương trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam. Số kinh phí tạm cấp tối đa bằng 80% số kinh phí đã được BHXH Việt Nam thẩm định và đã được Hội đồng quản lý BHXH thông qua.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo BHXH cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi phí KCB BHYT được giao, không giao dự toán chi KCB BHYT đến các cơ sở KCB BHYT. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

leftcenterrightdel
 Người dân đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Đặc biệt, chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Chỉ đạo Sở Tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; tham gia quản lý quỹ BHYT theo quy định. Mặt khác, chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về KCB BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời. Tăng cường công tác truyền thông về BHYT nhằm đạt mục tiêu phát triển BHYT.

Thủ tướng Chính phủ giao Tổng giám đốc BHXH Việt Nam hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ BHYT bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia BHYT. Chỉ đạo hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định. Trường hợp có số chi KCB BHYT lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự toán chi KCB BHYT được giao tại Quyết định này, BHXH tỉnh, thành phố thuyết minh cụ thể số liệu và nguyên nhân, gửi BHXH tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản lý BHXH xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí KCB gắn với chất lượng dịch vụ y tế và chế tài xử lý các trường hợp không đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chỉ đạo các cơ sở KCB cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT và dự toán chi KCB BHYT trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chế độ, chính sách BHYT đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra