Vĩnh Long:

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 17/05/2022 10:38
(ThanhtraVietNam) - Nhằm đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nâng cao nhận thức và hiệu quả hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ công trực tuyến từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của các dịch vụ công.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thực hiện các nội dung tại nhiệm vụ số 3, 9, 11, 12, 13 tại Mục II của Kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

leftcenterrightdel
 Người dân tại Vĩnh Long ngày càng được phục vụ các thủ tục hành chính tốt hơn. Ảnh: baovinhlong.vn

Kế hoạch cũng yêu cầu, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nội dung tại nhiệm vụ số 1, 2, 5, 6 tại Mục II. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện các nội dung tại nhiệm vụ số 4, 8, 10 tại Mục II của Kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện ký số điện tử, các văn bản điện tử trong quá trình giải quyết, xử lý dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Ngoài ra, tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thông qua quy trình điện tử, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong việc phối hợp xử lý giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo công chức, viên chức được cử biệt phái đến làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp chủ động tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung trong Kế hoạch này; đồng thời, đưa tin, bài viết về kết quả triển khai thực hiện, gương điển hình, các mô hình sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến đến nhân dân để tích cực hưởng ứng và kiểm tra, giám sát. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương xây dựng các chuyên mục tin, bài, phóng sự, ... để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra