Long An:

Yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn giải quyết thủ tục hành chính

Thứ hai, 28/08/2023 13:01
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Long An yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành, địa phương.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thực hiện tốt việc đánh giá tác động, thẩm định TTHC trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý và với chi phí tuân thủ thấp nhất. Tham mưu công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo quy định; để người dân, doanh nghiệp giám sát việc thực hiện. Chủ động, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đã được các bộ ngành công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10/2023.

leftcenterrightdel
Kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: longan.gov.vn 

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin khác nhau; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành, địa phương. Thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, để đề xuất cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra