Ban hành Bộ đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ sáu, 24/03/2023 17:02
(ThanhtraVietnam) - Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 về ban hành Bộ đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2023.
leftcenterrightdel
 Thành phố Vũng Tàu. Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sử dụng làm cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các dự án, nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước.

Trong đó, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nguồn vốn thực hiện ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

Không áp dụng đối với các dự án đã triển khai thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành

Bộ đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm: (1) Lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; (2) Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Không tính huyện Côn Đảo); (3) Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Côn Đảo.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá này để lập dự toán và thanh quyết toán các công trình liên quan đến lĩnh vực lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá trong trường hợp có sự thay đổi về định mức, chế độ, đơn giá thiết bị, vật liệu, dụng cụ theo mặt bằng đơn giá trên địa bàn tỉnh và khi mức lương cơ sở được chính phủ điều chỉnh. Ngoài ra, Bộ đơn giá này không áp dụng đối với các nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt dự toán, phương án và đã triển khai thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Bộ đơn giá tại Quyết định này áp dụng trong các trường hợp: nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt dự toán, phương án nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa triển khai thực hiện thì điều chỉnh theo đơn giá quy định tại Quyết định này; nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt sau khi Quyết định này có hiệu lực./.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra