Cà Mau: Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2022

Thứ năm, 01/12/2022 15:05
(ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 30/11/2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi, Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thành phố do Thanh tra huyện Cái Nước phối hợp Thanh tra huyện Đầm Dơi tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023.

Đến dự buổi tổng kết thi đua có ông Nguyễn Minh Phụng, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau; ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cùng đại diện Chánh, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố, gồm: U Minh, Năm Căn, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân, Đầm Dơi, Cái Nước và Thành phố Cà Mau.

Hội nghị đã nghe Cụm trưởng trình bày báo cáo kết quả tổng kết phong trào thi đua toàn Cụm trong năm 2022. Ngay từ đầu năm, Thanh tra các huyện, thành phố Cà Mau đã bám sát kế hoạch phát động phong trào thi đua, việc tổ chức triển khai luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả, năm 2022 các đơn vị Thanh tra trong Cụm tiến hành triển khai 33/26 cuộc thanh tra, đạt 127% so với kế hoạch, tăng 03 cuộc so với cùng kỳ năm trước. Qua thanh tra, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh và xử lý các vi phạm pháp luật, ngăn ngừa, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách pháp luật, phát hiện và kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm 2.485 triệu đồng; đã thu hồi 952 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Minh Phụng, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo Hội nghị.

Công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thụ lý 28 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó, đơn khiếu nại 20 đơn, giảm 15 đơn so với cùng kỳ năm trước, tham mưu giải quyết dứt điểm 19 đơn, rút 01 đơn; đơn tố cáo 08 đơn, giảm 04 đơn so với cùng kỳ năm trước. Đã tham mưu giải quyết dứt điểm 07 đơn, đang trong quá trình xác minh giải quyết 01 đơn. Điển hình có 03 đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo như Thanh tra huyện Thới Bình, Năm Căn và Cái Nước.

Tại hội nghị, các đại biểu trong Cụm thi đua dành nhiều thời gian thảo luận chỉ ra một số vấn đề hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định nội dung, phương hướng hoạt động phong trào thi đua trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Phụng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra.

Với những gì đạt được, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Phụng hi vọng trong thời gian tới hoạt động của Cụm thi đua sẽ ngày càng phát triển, mỗi thành viên trong Cụm nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của đơn vị mình và tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng; hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp, các ngành; tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành nhất là lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Thanh tra huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo. Trên tinh thần đó, Tôi đề nghị phong trào thi đua năm 2023 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm theo nội dung định hướng Công văn số 900/TT-VP ngày 18/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 đảm bảo đúng quy định Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiếm tra đối với doanh nghiệp.

Hai là, chủ động tham mưu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở. Tích cực tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước giải quyết tốt các KNTC và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật. Lưu ý thời gian gần đây xuất hiện vụ việc các hộ dân ở Ấp 12 và Ấp 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh yêu cầu xin được giao đất rừng sản xuất, đây là vấn đề nhạy cảm, bức xúc cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xem xét giải quyết dứt điểm, không để trở thành điểm nóng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, xác minh thông tin công dân thực hiện KNTC.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, vụ lợi; Xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch, phục vụ nhân dân và xã hội, với đội ngũ cán bộ, công chức trung thực, công tâm, liêm khiết, tận tuỵ, chuyên nghiệp; Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, xây dựng và phát triển các chuẩn mực về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

leftcenterrightdel
 Bàn giao Cụm trưởng

Bốn là, tiếp tục đối mới phương pháp tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, bảo đảm tiến độ các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Bên cạnh việc tiến hành thanh tra, cần chú trọng công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật tiêu cực, tham nhũng; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Năm là, tiếp tục gắn phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương điển hình tiên tiến, những việc làm sáng tạo, hiệu quả để phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp, thấm sâu vào mọi lĩnh vực công tác trong Cụm thi đua.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Thanh tra năm 2022, ngày 01/12/2022 Thanh tra tỉnh phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức, pháp luật về PCTN và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại Cà Mau cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN và kiểm soát tài sản thu nhập. Qua đó có thể cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, khi trở về địa phương góp phần làm tốt hơn, trách nhiệm hơn đối với công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.

Sau khi thảo luận, đánh giá một cách khách quan và căn cứ trên cơ sở kết quả kiểm tra chéo của các đơn vị trong Cụm; tại Hội nghị thống nhất bình xét, đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho đơn vị Thanh tra huyện Đầm Dơi đạt nhất Cụm; Giấy khen Chánh Thanh tra tỉnh cho đơn vị Thanh tra thành phố Cà Mau đạt Nhì; Thanh tra huyện Năm Căn đạt Ba Cụm thi đua.

Cụm cũng đã bầu chọn đơn vị Cụm trưởng năm 2023 là Thanh tra huyện Đầm Dơi và Cụm phó Thanh tra Ngọc Hiển./.

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra