Lâm Đồng: Chuyển chức năng thanh tra chuyên ngành dân tộc tỉnh sang Thanh tra tỉnh

Thứ hai, 11/03/2024 16:54
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất không thành lập tổ chức thanh tra tại Ban Dân tộc tỉnh, chuyển chức năng nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực công tác dân tộc từ Ban Dân tộc tỉnh sang Thanh tra tỉnh như đề xuất của Ban Dân tộc và Sở Nội vụ.
leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục để tham mưu UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh (trong đó có chức năng nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực công tác dân tộc) phù hợp theo quy định của Luật Thanh tra, Thông tư số 02/2023/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các quy định có liên quan; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2024.

Cùng với đó, phối hợp với Ban Dân tộc và Sở Nội vụ xây dựng phương án chuyển chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực công tác dân tộc từ Ban Dân tộc tỉnh sang Thanh tra tỉnh đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Ban Dân tộc tỉnh rà soát, báo cáo thực trạng và đề xuất phương án xử lý đối với các nội dung liên quan đến nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực công tác dân tộc (về nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quan đến việc thực hiện điều chuyển nhiệm vụ), gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 15/3/2024.

Thực hiện trình tự, thủ tục tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 10, Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc xây dựng phương án chuyển chức năng nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực công tác dân tộc từ Ban Dân tộc tỉnh sang Thanh tra tỉnh đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành./.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra