Thanh tra Bộ Công an quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ năm, 28/07/2022 22:05
(ThanhtraVietNam) - Sáng 28/7/2022, tại trụ sở Thanh tra Bộ Công an, dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Đức Tuấn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới với những thời cơ vận hội mới cùng với những khó khăn, thách thức đan xen ngày càng gay gắt cũng như xác định rõ việc cán bộ không giỏi thì chất lượng công việc không tốt; tổ chức cán bộ không tốt thì đơn vị không mạnh; người đứng đầu không công bằng thì đơn vị mâu thuẫn, mất đoàn kết, Trung tướng Trần Đức Tuấn đề ra mục tiêu đối với Đảng bộ Thanh tra Bộ cho đến năm 2030 là: “Xây dựng lực lượng Thanh tra Bộ và lực lượng Thanh tra Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”; là lực lượng vũ trang Nhân dân sắc bén; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, ngoại ngữ, làm chủ khoa học công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện được trang bị; được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, chiến đấu; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Cùng với đó là tập trung mọi nguồn lực để xây dựng cho được một lực lượng Thanh tra Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới. 

Để thực hiện được mục tiêu  đề ra, Trung tướng Trần Đức Tuấn yêu cầu:

Một là, Đảng ủy Thanh tra Bộ tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội thảo, nghiên cứu kỹ các nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương trong Đảng bộ Thanh tra Bộ. Kế hoạch phải bảo đảm bám sát lộ trình của Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo; tổ chức lấy ý kiến tổ chức quần chúng trong quá trình xây dựng Kế hoạch nhằm phát huy trí tuệ tập thể của toàn Đảng bộ.

Hai là, cần đặc biệt chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Thanh tra Bộ. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy Thanh tra Bộ đối với các mặt công tác thanh tra của Thanh tra Bộ nói riêng và lực lượng Thanh tra Công an nhân nói chung. Chú trọng nội dung tăng cường pháp chế, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ, chi bộ. Đánh giá đúng cán bộ để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, bảo đảm công bằng tạo đoàn kết là sức mạnh của Đảng bộ. Trước mắt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và cán bộ khoa học, kỹ thuật, chuyên gia giỏi. Cùng với việc tổ chức giao việc hợp lý, cần đề ra các chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức để thu hút cán bộ, đảng viên cống hiến cho đơn vị.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an trong Đảng bộ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Thanh tra Bộ Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đề cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong việc nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề để cán bộ, đảng viên thảo luận và cụ thể hóa hướng phấn đấu cho mỗi cá nhân.

Bốn là, hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Bộ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên trong từng cấp ủy. Chủ động phát hiện, sàng lọc những cán bộ, đảng viên yếu kém ra khỏi Đảng để làm trong sạch bộ máy tổ chức của Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Năm là, toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thanh tra Bộ cần luôn khắc ghi và thực hiện cho bằng được lời thề: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”. Trách nhiệm, nhiệm vụ này không của riêng ai.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

Trung tá Phạm Thị Mai Lệ - Thanh tra Bộ Công an

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra