Thanh tra Chính phủ:

Vụ Tổ chức cán bộ tổng kết công tác năm 2022

Thứ năm, 29/12/2022 13:43
(ThanhtraVietNam) - Sáng ngày 29/12, Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ) đã tổ chức tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì Hội nghị.

Báo cáo cho thấy, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Vụ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ; phổ biến, quán triệt Kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan TTCP và của Vụ Tổ chức cán bộ đến từng phòng chuyên môn cũng như đến từng công chức trong Vụ. Hàng tháng, Lãnh đạo Vụ tổ chức họp với các Trưởng phòng hoặc với toàn thể công chức trong Vụ để kiểm điểm công việc đã thực hiện trong tháng, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo và các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo TTCP, kết luận của Tổng TTCP tại các hội nghị giao ban.

Trên cơ sở kế hoạch công tác đã được phê duyệt và thực tế công việc đã thực hiện, Lãnh đạo, Chi ủy Vụ thường xuyên tổ chức hội ý để đánh giá kết quả công tác, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo. Hàng tháng, Vụ đều tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt tập thể, các công chức trong Vụ đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực trong công việc với mục tiêu hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì Hội nghị (Ảnh: QA)

Nhìn chung, trong năm 2022, tuy Vụ gặp một số khó khăn nhất định như số lượng công chức làm việc thực tế ít hơn mọi năm (03 công chức đi học, 01 công chức chuyển công tác), đầu năm phần lớn công chức trong Vụ đều bị Covid-19 phải cách ly, làm việc ở nhà nhưng với sự nỗ lực, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể công chức trong vụ, sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của tập thể cấp ủy, lãnh đạo Vụ, tập thể Vụ Tổ chức cán bộ đã khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, công tác xây dựng thể chế được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực; nhiều quy chế, quy định được ban hành, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành công tác của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra. Đồng thời, chuẩn bị tốt các báo cáo giải trình thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ theo yêu cầu của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.... Phối hợp tốt với các vụ, cục, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị tài liệu, các nội dung phục vụ các buổi làm việc của Ban cán sự đảng với các Đoàn kiểm tra, giám sát; sau giám sát đã kịp thời tham mưu ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ cũng tham mưu triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kịp thời, khách quan, đúng quy định, không chỉ đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra mà còn đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực tiễn. Các chế độ chính sách được quan tâm, đảm bảo đúng chế độ, công bằng và quan tâm, chăm lo cho quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan TTCP.

Việc tổng hợp kết quả thi đua, tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; chủ động tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; kịp thời xây dựng các kế hoạch, chỉ thị phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra; nội dung thi đua, tiêu chí thi đua bám sát yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ngành để đảm bảo phong trào thi đua đạt hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh công tác thi đua khen khưởng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đặc biệt, trong năm 2022, nhiều nội dung công việc, yêu cầu hồ sơ tài liệu nhiều, tiến độ gấp, nhưng tập thể Vụ đã nỗ lực, phối hợp tốt với các vụ, cục, đơn vị hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc, được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TTCP đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: QA)

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Vụ cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, như công tác chỉ đạo điều hành khi có nhiều việc đột xuất, đòi hỏi gấp về thời gian đôi lúc còn bị động. Việc tin học hóa quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ đã được thực hiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác bảo mật còn một số hạn chế.

Theo đó, năm 2023, để tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong năm 2022, từng đồng chí Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo phòng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu cùng tập thể công chức nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2023./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra