Vĩnh Long:

Hủy bỏ 1 phần quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long

Thứ năm, 21/09/2023 08:20
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân, cư ngụ số 181C, đường Hoàng Hoa Thám, khóm 5, phường 2, thành phố Vĩnh Long (Lần 2).

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, yêu cầu của ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân, thể hiện nội dung khiếu nại, cụ thể: Ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân yêu cầu nâng giá bồi thường nhà lên 600.000.000 đồng; yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở đô thị từ 4.035.000đ/m2 lên 18.000.000đ/m2 , nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 3.000.000đ/m2 lên 15.000.000đ/m2; yêu cầu cấp thêm 01 nền tái định cư ngoài nền được bố trí.

Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, ngày 17/5/2023, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân, cư ngụ số 181C, đường Hoàng Hoa Thám, khóm 5, phường 2, thành phố Vĩnh Long, nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm lên 15.000.000đ/m2, nâng giá bồi thường đất ở đô thị lên 17.000.000đ/m2, yêu cầu nâng giá bồi thường nhà, vật kiến trúc từ hơn 400.000.000 đồng lên 600.000.000 đồng, yêu cầu cấp thêm 01 nền tái định cư cho con do bị ảnh hưởng thu hồi đất thực hiện công trình: Trung tâm hành chính Phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại lần 2, thể hiện: Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1033/QĐUBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính Phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 20/12/2021, UBND thành phố Vĩnh Long ban hành Quyết định số 11333/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm hành chính Phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1476/QĐUBND phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình: Trung tâm hành chính Phường 2, thành phố Vĩnh Long. Theo đó, đất trồng cây lâu năm (không tiếp giáp mặt đường), vị trí 1, giá 3.000.000 đ/m2; đất ở đô thị vị trí còn lại phạm vi phường giá 4.035.000đ/m2 (Không có giá đất trồng cây lâu năm và đất ở đô thị vị trí tiếp giáp mặt đường). Ngày 15/8/2022, UBND thành phố Vĩnh Long ban hành Thông báo thu hồi đất số 357/TB-UBND. Theo đó, thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân diện tích dự kiến thu hồi là 285,4m2, thửa đất số 149, tờ bản đồ số 22, tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, loại đất ở đô thị (ODT) và đất trồng cây lâu năm (CLN) để xây dựng công trình: Trung tâm hành chính Phường 2, thành phố Vĩnh Long.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đối thoại với công dân (Ảnh minh họa: nguồn CTTĐT.VL) 

Ngày 10/10/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long tiến hành kiểm đếm về đất và tài sản trên đất của ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân. Qua kết quả kiểm đếm về đất, tài sản bị ảnh hưởng, ông Chương đồng ý và ký tên vào Biên bản. Ngày 30/12/2022, UBND thành phố Vĩnh Long ban hành Quyết định số 7046/QĐ-UBND thu hồi 100,0m2 đất ở đô thị (ODT) và 185,4m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) của ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân, thuộc thửa đất số 3149, tờ bản đồ số 22, tại phường 2, thành phố Vĩnh Long để thực hiện công trình Trung tâm hành chính Phường 2, thành phố Vĩnh Long. Cùng ngày 30/12/2022, UBND thành phố Vĩnh Long ban hành Quyết định số 7037/QĐ-UBND phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Trung tâm hành chính Phường 2, thành phố Vĩnh Long. Địa điểm xây dựng: Phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân được bồi thường đất (ODT): 100,0m2 x 4.035.000đ/m2 = 403.500.000 đồng; bồi thường đất (CLN): 185,4m2 x 3.000.000đ/m2 = 556.200.000 đồng; bồi thường nhà: 333.368.311 đồng; vật kiến trúc 76.779.586 đồng; cây trồng 7.809.500 đồng; hỗ trợ di dời 3.000.000 đồng; hỗ trợ thuê nhà 9.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân là 1.389.657.397 đồng và ông Chương, bà Luân được bố trí 01 nền tái định cư theo quy định diện tích từ 90m2 đến 120m2 (ông Chương, bà Luân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ).

Ngày 24/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân để lắng nghe ý kiến trình bày và xem xét các giấy tờ có liên quan đến nội dung khiếu nại, yêu cầu của ông Chương, bà Luân. Qua kết quả đối thoại, không có phát sinh tình tiết mới so với kết quả xác minh đã được thể hiện tại Báo cáo số 130/BC-TT ngày 20/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, yêu cầu của ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân, cư ngụ số 181C, đường Hoàng Hoa Thám, khóm 5, phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Tuy nhiên qua xem xét, trên phần đất ở thu hồi của ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân có căn nhà cấp 4, có 06 nhân khẩu đăng ký tại địa chỉ này gồm: ông Nguyễn Thành Chương, vợ là Hà Thị Luân, con trai là Nguyễn Chí Thanh, con dâu là Ngô Kim Tiến, cháu nội là Nguyễn Ngọc Như Ý, cháu nội là Nguyễn Chí Thiện (có 2 cặp vợ chồng); thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở mà không có nhà ở, đất ở nào khác trong địa bàn phường 2, thành phố Vĩnh Long. Khoản 1 Điều 5 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long) qui định như sau: “Điều 5. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở đối với trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi: Trường hợp nhà nước thu hồi đất ở, chủ sử dụng đất phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở (nhà ở, đất ở) nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi và trên thửa đất ở bị thu hồi đó, chủ sử dụng đất là hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng (được pháp luật công nhận trước thời điểm có quyết định thu hồi đất) cùng chung sống, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng, theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi, thì mỗi hộ sẽ được giao một (01) lô đất có thu tiền tại khu tái định cư, nhưng tối đa không quá ba (3) lô/trường hợp. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 nêu trên, thì việc ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân yêu cầu cấp thêm 01 nền tái định cư ngoài nền được bố trí là có cơ sở để chấp nhận. Việc Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2495/QĐUBND ngày 26/5/2023 về việc không bố trí thêm nền tái định cư theo yêu cầu của ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định không chấp nhận việc ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân, cư ngụ số 181C, đường Hoàng Hoa Thám, khóm 5, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long khiếu nại, yêu yêu cầu nâng giá bồi thường nhà lên 600.000.000 đồng; yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở đô thị từ 4.035.000đ/m2 lên 18.000.000đ/m2 , nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 3.000.000đ/m2 lên 15.000.000đ/m2 .

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giao thêm cho ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân 01 lô đất có thu tiền tại khu tái định cư. Do bị ảnh hưởng thu hồi đất thực hiện công trình: Trung tâm hành chính Phường 2, thành phố Vĩnh Long. Đồng thời, hủy bỏ một phần nội dung Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân. Nội dung hủy bỏ: không chấp nhận yêu cầu cấp 01 nền tái định cư cho con.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch UBND phường 2, thành phố Vĩnh Long công bố quyết định đến đương sự có liên quan để thực hiện; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định này. Trong thời hạn quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Nguyễn Thành Chương và bà Hà Thị Luân không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì ông Chương, bà Luân có quyền khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra