Thanh tra sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế Thái Bình

Thứ năm, 24/02/2022 22:33
(ThanhtraVietNam) - Ngày 23/2, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã chủ trì công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, các loại kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR, vắcxin, thuốc; việc thực hiện giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm; việc sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế.

Trước đó, ngày 21/2, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch thanh tra năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-TTr về nội dung trên.

Tham dự buổi công bố Quyết định có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Giám sát Đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các phòng ban trực thuộc Sở Y tế; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tài chính.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Công Dịch, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra và kế hoạch làm việc cụ thể của Đoàn thanh tra tại các đơn vị có liên quan đến cuộc thanh tra.

Theo đó, đây là cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị các cá nhân, đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình theo yêu cầu của Đoàn thanh tra để đảm bảo thực hiện các nội dung theo kế hoạch thanh tra.

Đồng thời, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc khách quan, dân chủ, tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị; Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cuộc thanh tra thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tuân thủ nghiêm chế độ phát ngôn liên quan đến nội dung thanh tra và quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Y tế Phạm Quang Hòa khẳng định chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên quan phối hợp chặt chẽ và cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra